ANSVARSFULLT VÄRDESKAPANDE MED ENGAGERADE MÄNNISKOR

Evolver hjälper etablerade onoterade bolag att realisera sin potential. Som engagerad ägare tillför vi kunskap, kapital och verktyg för vidareutveckling och expansion.

Evolver Logo
Evolver Image
Om oss

VÅRT UPPDRAG

Vårt uppdrag är att fungera som ”evolutionskatalysator” i Evolverbolagen. Med hjälp av rätt strategi, ledning och verktyg realiserar vi bolagets inneboende potential.

 

Genom det värdeskapande arbete som vi utför tillsammans med ledningen i bolagen, ger vi värdetillväxten i bolagen en skjuts och skapar möjlighet till exceptionell avkastning för deras ägare.

HISTORIK

Läs mer

Evolver Investment Group grundades 2009 av Johan Porko och Lasse Kittelsen, som Ålands första Private Equity-bolag. Målsättningen var att arbeta med samfinansierade expansionsinvesteringar i ägarledda bolag.

 

Idén om saminvesteringar är inget nytt för Åland. Åländsk 1800-talshistoria präglas av bondeseglatserna, då ålänningar från olika gårdar och byar arbetade tillsammans för att kunna frakta sina varor till de närmaste städernas marknader. Bönderna blev delägare i de partrederier som bildades. Genom att slå ihop kompetens och kapital, men framför allt tack vare nya former av samarbeten, skapades en helhet som var större än de enskilda delarna. Handelssjöfarten och det åländska samhället blomstrade.

 

Så småningom avtog bondeseglatserna, men traditionen med ett gott och lönsamt samarbete lever kvar. En tradition vi på Evolver värnar om alldeles extra.

ANSVARSTAGANDE OCH ENGAGEMANG

Läs mer

Den åländska affärstraditionen är grunden i vår syn på investeringar. Vi förvaltar våra bolags och medinvesterares intressen med respekt, integritet och engagemang. Tack vare goda samarbeten och ett långsiktigt utvecklingsfokus skapar vi mervärden i våra bolag.

 

Vårt ägarengagemang handlar om att vara en positiv kraft för tillväxt och värdeskapande, en engagerad medspelare som hjälper Evolverbolagen att växa, stärka sin konkurrenskraft och skapa nya arbetsplatser.

 

Det leder till positiva effekter för alla inblandade; de entreprenörer vi samarbetar med, bolagens anställda, våra medinvesterare samt samhället i stort.

I FÖRTROENDEFULL SAMVERKAN

Läs mer

Vår grundsyn är att framgångar skapas genom människors kreativitet, drivkraft och uthållighet. I Evolverbolagen skapas mervärde genom nära och förtroendefull samverkan mellan företagsledning, styrelse och ägare, där varje persons erfarenhet och kunskap tas tillvara och förädlas. Öppenhet för nya idéer, ständigt lärande och delning av kunskap är självklara och inspirerande delar i detta arbete.

 

Det värde som skapas i Evolverbolagen sträcker sig långt bortom vår tid som ägare. Vi vill vara med och utveckla företag som ger positiva effekter för många människor, både i dag och i morgon.

Evolver Image
Team

UTVECKLA FÖRETAGET TILLSAMMANS MED OSS!

Tack vare våra olika bakgrunder, kompetenser och åldrar erbjuder vi en gedigen och samlad näringslivserfarenhet med stor spännvidd. Genom nära samverkan och aktiv kunskapsöverföring skapar vi mervärden i projekt och portföljbolag. Och eftersom våra kompetenser överlappar varandra minimerar vi beroendet av enskilda medarbetare. Det garanterar att verksamheten löper ostört över tid.

 

JESPER BACKAS

JESPER BACKAS

JOACIM ERIKSSON

JOACIM ERIKSSON

ERIK FLODIN

ERIK FLODIN

CONNY FRIMAN

CONNY FRIMAN

LASSE KITTELSEN

LASSE KITTELSEN

PETER LINDSTRÖM

PETER LINDSTRÖM

MATHILDA MÖRN

MATHILDA MÖRN

JOHAN PORKO

JOHAN PORKO

LARS PORKO

LARS PORKO

HUR VI ARBETAR

KONSTEN ATT BYGGA FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG

Tack vare vår egen erfarenhet av entreprenörskap vet vi att människorna är avgörande för hur framgångsrikt ett företag kan bli.

 

Genom ett förtroendefullt och nära samspel mellan oss och de som arbetar i våra bolag uppnår vi de bästa resultaten. Vi utmanar, stöttar och driver på, men är samtidigt ödmjuka inför de utmaningar som företaget möter under sin tillväxtresa.

 

Som ägare är det vår uppgift att bära huvudansvaret för de verksamheter vi investerar i, både i med- och motgång.

INVESTERINGSSTRATEGI

Läs mer

Private Equity handlar om investeringar i onoterade bolag och kan grovt delas in i två delar: Venture och Buyout. Evolver verkar inom Buyout-segmentet med ambitionen att i samspel med bolagets ledning ytterligare stärka redan framgångsrika bolag.

 

Tillsammans med våra medinvesterare investerar vi i företag som är verksamma i mogna och etablerade branscher. Bolag med stabil historik, positiva kassaflöden och starka marknadspositioner. Ett segment med en moderat risknivå.

 

Genom en kontrollerad process hjälper vi företag att ta nästa steg, till exempel genom en generationsväxling eller en expansion. Det banar väg för en stark och lönsam tillväxt på både kort och lång sikt. Och skapar mervärde för samtliga inblandade parter.

VÅRA INVESTERINGSKRITERIER

Läs mer

Som engagerade ägare har vi som mål att utveckla och förbättra våra portföljbolag under en tidshorisont om fyra till sju år. Under den tiden skapar vi en lönsam tillväxt och konkurrenskraft som består även efter att vårt ägande har upphört.

 

För att lyckas med detta analyserar vi möjliga förvärv utifrån tre baskriterier; medarbetarnas drivkraft och förmåga att skapa mervärde, företagets marknadsposition och branschens attraktivitet. För oss är det också viktigt att affären är ansvarsfull.

DRIVKRAFT ATT SKAPA MERVÄRDE

Som engagerade ägare och med stöd av vår värdeskapande affärsmodell tillför vi kompetens, verktyg och kapital för att uppnå operationella förbättringar och långsiktig värdeökning. Den viktigaste ingrediensen för ett framgångsrikt samarbete och värdeskapande är dock företagsledningens drivkraft och förmåga att utveckla verksamheten.

FÖRETAGETS MARKNADSPOSITION

Företaget bör vara ett av de mest lönsamma och framstående i sin bransch. Vi har lång erfarenhet av samarbete med ägarledda små och medelstora nordiska bolag som omsätter 5–30 miljoner euro och har en marknadsposition bland de främsta i sin bransch eller nisch.

BRANSCHENS ATTRAKTIVITET

Vi investerar i sunda och växande branscher eller nischer, gärna med en fragmenterad struktur där det finns goda möjligheter till konsolidering.

EN ANSVARSFULL AFFÄR

Vår åländska affärstradition präglar vårt sätt att se på en bra och ansvarsfull affär; långsiktiga relationer där lojalitet, kompetens och ömsesidig respekt är viktiga ingredienser. Vi vill vara med och utveckla företag som kommer att blomstra och ge avkastning för dess intressenter även i framtiden. Vi investerar bara i företag som delar våra värderingar.

FÖR ENTREPRENÖRER

Läs mer

På Evolver inspireras vi av entreprenörer med stark drivkraft. Det kan handla om viljan att växa på befintliga eller nya marknader eller att på andra sätt stärka sitt företag inför framtiden. Men ibland saknas tiden eller verktygen för att förverkliga den förändring som eftersträvas.

 

Evolver är en idealisk partner för dig som vill expandera och är i behov av ytterligare resurser, kompetens och nätverk för att lyckas. Eller för dig som vill sälja företaget genom en kontrollerad process som maximerar försäljningspriset. Samtidigt som du balanserar din risk ges företaget förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft och öka i värde även i framtiden.

 

Vårt ägarengagemang handlar om att vara en positiv kraft för tillväxt och operationella förbättringar. Att vara en engagerad medspelare som hjälper bolagen att växa, skapa nya arbetsplatser och stärka sin konkurrenskraft.

 

Tillsammans med oss kan du driva tillväxtfrågor som det inte finns tid för i det dagliga arbetet. Kontakta oss om du eller någon annan företagare du känner behöver en strategisk partner att växa och utvecklas med.

 

Evolver Image
INVESTERINGAR

EN PORTFÖLJ MED UTVECKLINGSPOTENTIAL

Evolver riktar in sig på små till medelstora företag med stabil ekonomi och stark marknadsposition i mogna branscher. Många av bolagens entreprenörer vill utveckla sin verksamhet men saknar verktygen för att ta nästa steg. Exempel på typiska utmaningar är geografisk expansion, breddning av erbjudande mot kund, generationsväxling samt kompetensutveckling inom styrning och ledningsarbete.

 

I samband med vårt inträde upprättar vi gemensamt en ambitiös affärsplan och arbetar därefter tillsammans för att nå de målsättningar vi kommit överens om. I samförstånd med företagen och deras medarbetare möjliggör vi en lönsam tillväxtresa som gynnar samtliga parter. Under 2015 omsatte Evolvers portföljbolag cirka 85 mEUR och hade över 430 anställda.

 

CREMAB ISOLERING AB

CREMAB ISOLERING AB

MÄSSBOLAGET I TRANÅS AB

MÄSSBOLAGET I TRANÅS AB

REFIX SKADESANERING AB

REFIX SKADESANERING AB

HP KYLA & VÄRME AB

HP KYLA & VÄRME AB

FIRECON GROUP AB

FIRECON GROUP AB

CREOVENT AB

CREOVENT AB

TIDIGARE PORTFÖLJBOLAG

ÅLANDS LÅS & SÄKERHET AB
Investeringsdatum: 2010-06-30
Exitdatum: 2014-12-19
Sektor/bransch: Lås och säkerhet

 

BJÖRNBERGSGRUPPEN
Investeringsdatum: 2013-05-20
Exitdatum: 2016-07-01
Sektor/bransch: VVS/Värme & installation

 

JG VENTILATION AB
Investeringsdatum: 2012-10-12
Exitdatum: 2017-03-14
Sektor/bransch: Ventilation

 

MÄLAR SPRINKLER AB
Investeringsdatum: 2013-12-02
Exitdatum: 2017-03-31
Sektor/bransch: Sprinkler

Nyhetsarkiv

Samlade Händelser

2017-06-14 | Evolver rekryterar: Analyst och Associate... Läs mer

VI BYGGER FRAMGÅNGSRIKA BOLAG. NU BEHÖVER VI DIN HJÄLP.

Evolver är ett Private Equity-bolag som investerar i etablerade onoterade bolag på den nordiska marknaden. Som aktiv ägare påskyndar vi tillväxt och värdeskapande genom att tillse att bolagen har rätt strategi, ledning och verktyg för att förverkliga sin potential. Nu utökar vi vår organisation i Mariehamn och söker två personer som vill vidareutveckla oss, våra portföljbolag och sig själva.

Evolver söker Analyst och Associate Investment Manager

Som Analyst har du kandidatexamen inom ekonomi, civilingenjörsexamen eller liknande teoretisk bakgrund. Som Associate Investment Manager har du dessutom några års relevant yrkeserfarenhet från Private Equity- bolag, investmentbank eller motsvarande. Erfarenhet av bolagsanalys, bolagsvärdering och företagstransaktioner är meriterande.

 

I rollen som Analyst analyserar och utvärderar du branscher och företag. Du ansvarar också för nansiell analys före, under och efter transaktion. Som Associate Investment Manager arbetar du aktivt med värdeskapande i Evolvers innehav och har löpande kontakt med före- tagsledningar, banker, jurister och revisorer.

 

Både som Analyst och Associate Investment Manager får du en viktig roll i vårt team och delar vår målbild om att tillsammans skapa framgång för våra bolag.

Ansök senast 27/6

Skicka din ansökan till rekrytering@evolver.ax och bifoga CV, ansöknings- brev samt betyg. Ansökan bör vara oss tillhanda senast den 27/6 2017. Vill du veta mer om tjänsterna kan du kontakta Lasse Kittelsen på +358 40 762 1230.

 

2017-04-27 | Evolver ny delägare i Cremab Isolering AB Läs mer

Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group har den 31 mars inträtt som ny delägare i Cremab Isolering AB. Cremabs ledning förblir betydande delägare och fortsätter att leda bolaget. Ägarna fortsätter nu tillsammans arbetet med att utveckla Cremab.

 

Cremabs VD, Robin Seger, ser stora möjligheter med affären: ”Ägarbreddningen ger oss förutsättningar att fortsätta att utveckla vår konkurrenskraft och stärka vår marknadsposition. I Evolver får vi en expansiv och aktiv ägare med kompletterande kompetenser och resurser. Det gör oss starkare och gör det möjligt att fortsätta vår expansion.”

 

”Cremab är ett bolag som har uppvisat god tillväxt under de senaste åren och nuvarande ledning har visat att man har såväl kunskapen som engagemanget för att fortsätta utveckla bolaget i samma positiva riktning. Vi har goda erfarenheter av att investera i ägarledda, entreprenadliknande verksamheter och har stor tilltro till bolagets och ledningens förmåga att bibehålla och stärka sin position som marknadsledare inom lösullsbranschen i Sverige. I bolaget finns ett imponerande sälj- och kundfokus och goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten för att tillgodose hus- och fastighetsägares energibesparingsbehov, vilka förväntas öka de kommande åren. Vi ser fram emot att inleda vårt samarbete och att stötta bolaget och ledningen på alla sätt vi kan.”, säger Lasse Kittelsen, Partner hos Evolver.

 

Cremabs ledning, Robin Seger, Philip Hurtig Andersen och Erik Foberg, kvarstår som betydande delägare och fortsätter att leda bolaget operativt. Ambitionen är att fortsätta att växa organiskt, utveckla kunderbjudandet och värdera möjligheter till kompletterande förvärv.

 

Om Cremab Isolering

Cremab Isolering AB är marknadsledare inom lösullsisolering i Sverige och har huvudkontor i Täby utanför Stockholm, en depå i Göteborg och en i Skåne. Bolaget har två affärsområden, tilläggsisolering där fokus är energibesparing via tilläggsisolering av vindar till befintliga fastighetsägare och det andra byggisolering där fokus är på att leverera lösull till byggindustrin. Cremab grundades 2002, arbetar med Europas ledande leverantörer, är ca 60 anställda, omsatte 2016 ca 83 msek och är certifierade enligt branschstandarden Behörig Lösull samt ISO-standarden BF9K.

www.cremab.se

 

2017-03-31 | Mälar Sprinkler avyttras till Segulahs ... Läs mer

Mälar Sprinkler avyttras till Segulahs portföljbolag Sandbäckens

 

Evolver har den 31 mars 2017 sålt Mälars Sprinkler till Segulahs portföljbolag Sandbäckens Rör. Affären sker efter drygt tre års framgångsrikt företagsutvecklingsarbete i Evolvers ägarskap och innebär att Mälar Sprinkler blir en del av en större installationsgrupp och ingår i gruppens helhetserbjudande till kund.

 

- Evolver och våra medinvesterare gick in som delägare i Mälar Sprinkler år 2013 med ambitionen att stöda bolaget i ett förändringsarbete kopplat till bl.a. en generationsväxling. Bolaget har under Evolvers tid som aktiv ägare utvecklats positivt och generationsväxlingen har fullföljts. Att en växande installationsgrupp som Sandbäckens Rör nu förvärvar bolaget är ett tydligt kvitto på att vi har lyckats att skapa ett mervärde och en attraktiv verksamhet under vår ägarperiod, säger Peter Lindström, Partner på Evolver och styrelseledamot i Mälar Sprinkler.

 

Eftersträvad avkastning i projektet har överträffats klart.

2017-02-17 | Evolver ny delägare i Mässbolaget i Tranås AB Läs mer

Evolver Investment Group har den 10 februari inträtt som ny delägare i Mässbolaget i Tranås AB. Mässbolagets ledning och tidigare ägare förblir betydande delägare och fortsätter att leda bolaget. Ägarna fortsätter nu tillsammans arbetet med att utveckla Mässbolaget.

 

Mässbolagets VD, Thomas Fager, ser stora möjligheter med affären: ”Ägarbreddningen ger oss förutsättningar att fortsätta att utveckla vår konkurrenskraft och stärka vår marknadsposition. I Evolver får vi en expansiv men jordnära ägare med kompletterande kompetenser och resurser. Det gör oss starkare och gör det möjligt att fortsätta vår expansion. Vi ser fram emot att fortsätta att göra det vi är duktiga på, att serva våra kunder med bekymmersfria totallösningar, och att tillsammans med Evolver utveckla vårt bolag och kunderbjudande till nytta för befintliga och nya kunder.”

 

”Mässbolaget är ett fint tillskott till våra innehav av tillväxtorienterade hantverksbolag. Vi har goda erfarenheter av att investera i ägarledda, entreprenadliknande verksamheter. Våra investeringar i Sverige har hittills koncentrerats till Mälardalen och vi är mycket glada över att nu kunna göra vår första investering i Småland. Mässbolaget är ett välskött bolag med driftig ledning och erkänt duktig personal, som visat att man klarar att växa i hård konkurrens. I bolaget finns ett imponerande kundfokus och kärnvärderingar som har många likheter med vår egen värdegrund, vilket är viktigt för oss. Vi ser fram emot att inleda vårt samarbete och att stötta bolaget och ledningen på alla sätt vi kan.”, säger Erik Flodin, Partner hos Evolver.

 

Mässbolagets ledning, Thomas Fager, Daniel Karlsson och Kristoffer Lago, kvarstår som betydande delägare och fortsätter att leda bolaget operativt. Ambitionen är att fortsätta att växa organiskt, utveckla kunderbjudandet och värdera möjligheter till kompletterande förvärv.

Om Mässbolaget i Tranås

Mässbolaget är ett entreprenadföretag som arbetar nationellt och internationellt med expo-, event- och butikskommunikation. Bolaget är en av Sveriges ledande leverantörer av butiksinrednings- och mässmonterlösningar. I koncernen ingår tre verksamhetsdrivande bolag: Mässbolaget Butik i Tranås AB, Mässbolaget Expo i Tranås AB samt Gula Lacket Snickeri & Inredning AB. Koncernen omsätter ca 120 mkr och sysselsätter drygt 30 personer.

www.massbolaget.se

2016-06-08 | BRAVIDA STÄRKER SIN POSITION I STOCKHOLM GENOM ... Läs mer

Bravida förvärvar installations- och serviceföretaget Björnbergsgruppen i Stockholm. Företaget, som är en ledande aktör inom värme och sanitet (vs) i regionen, har cirka 170 anställda och en omsättning om cirka 290 miljoner kronor.

 

Bravida har träffat avtal om köp av samtliga aktier i Björnbergsgruppen, inklusive de fyra rörelsebolagen AB CJ Björnbergs, Björnbergs Industri AB, Effektrör AB och Ejnar Björklunds Rör AB.

 

Björnbergsgruppen, som grundades 1928, är en ledande helhetsleverantör inom installation och service på vs- och industrirörsmarknaden i Stockholm och Mälardalen, men verkar med industridelen även nationellt.

 

– Detta är ett strategiskt viktigt steg för Bravida. Verksamheten kompletterar Bravida på ett mycket bra sätt. Förutom en starkare position i Stockholm och Mälardalen, två områden med hög tillväxt, får vi ett betydande tillskott av kompetens inom vs-området. Dessutom stärker vi vår roll som leverantör till den svenska industrin, säger Mattias Johansson, vd och koncerchef i Bravida.

 

Säljare är det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab samt ett antal ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Björnbergsgruppen.

 

Affären är ett viktigt erkännande för det framgångsrika utvecklings- och konsolideringsarbete som utförts inom Björnbergsgruppen de tre senaste åren. Det är med glädje och stolthet vi nu överlåter ägarrollen till en av Nordens ledande installationsaktörer. Vi ser Bravida som en optimal ny ägare för Björnbergsgruppen, säger Erik Flodin, partner hos Evolver Investment Group och styrelsemedlem i Björnbergsgruppen.

 

Med Bravida som ny ägare får vi nu ett betydligt starkare totalerbjudande och därmed större möjligheter att skapa värde för våra kunder, samtidigt som våra medarbetare får möjlighet att fortsätta att utvecklas inom bolaget, säger Anders Mattsson, vd och koncernchef i Björnbergsgruppen.

 

 

2015-09-15 | ÅLÄNDSKA INSTALLATIONSBOLAG OMSÄTTER ÖVER EN HAL... Läs mer

Förvärv av Creovent AB
Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har under tre års tid förvärvat och utvecklat små och medelstora installationsbolag (rör, sprinkler och ventilation) i Stockholm.

 

Den 31 augusti förvärvades ytterligare ett bolag, Creovent AB, specialister på stora och komplexa ventilationsentreprenader. I och med affären överstiger den sammanlagda omsättningen för installationsbolagen under Evolvers paraply en halv miljard kronor.

 

Creovent AB:s ledning bestående av Per Holmqvist, Fredrik Bauermeister, Robert Johansson och Lars Andersson, förblir betydande ägare i bolaget. Creovent och Evolver fortsätter nu tillsammans arbetet med att utveckla bolaget på den expansiva svenska installationsmarknaden.

 

Framtidsutsikter
Ventilationsmarknaden i Mälardalen är i snabb utveckling till följd av bl.a. den starka inflyttningen till regionen i kombination med det allt högre teknikinnehållet i fastigheter och hårdare reglering avseende energieffektivisering. EU-direktiv från 2012 medför ökade energibesparingskrav på fastighetsägare och installationsbranschen har en central roll i den genomgripande energieffektiviseringsprocess som ska minska energianvändningen i Sverige med 20 % till år 2020.

 

”Evolver är sedan 2012 en konsoliderande aktör på Mälardalens fastighetsteknikmarknad. Med sitt fokus på komplexa klimatfunktionslösningar och sin erfarna ledning är Creovent AB ett utmärkt tillskott till vår bolagsportfölj inom installations- och fastighetstekniksektorn. Vi tror att samverkansmöjligheterna med de övriga bolagen i vår installationsportfölj ger ypperliga förutsättningar för värdeskapande för såväl kunder som aktieägare.”, säger Lasse Kittelsen, Managing Partner vid Evolver.

 

”Ventilationsbranschen är tuff och vi börjar nå taket för vad vi klarar att hantera på egen hand. I Evolver får vi en expansiv ägare och partner som förstår vår verksamhet och gör det möjligt för oss att förflytta oss uppåt i värdekedjan i en växande marknad. Vi ser verkligen fram emot att utveckla bolaget till nästa nivå tillsammans med Evolver.”, kommenterar Creovents VD, Per Holmqvist, affären.

2015-02-23 | EVOLVER REKRYTERAR: INVESTOR RELATIONS MANAGER Läs mer

Evolvers verksamhet bygger på förvärv och långsiktig utveckling av företag utgående från ett aktivt ägarskap. Som private equity-bolag är vi en del av finansbranschen och arbetar i en miljö som kräver hög integritet och diskretion. Vår vardag innebär ofta korta tidsfrister och många projekt som löper parallellt. Gemensamt för alla våra medarbetare är en grundläggande förståelse för finans och företagande.

 

En hörnsten i verksamheten är det ansvar som Evolver bär i förhållande till de medinvesterare som deltar i finansieringen av våra förvärv. Vi strävar ständigt efter att fördjupa våra relationer och höja kvaliteten på vårt arbete gentemot vårt nätverk av medinvesterare, varför vi nu söker dig som har ett genuint engagemang för att odla och utveckla kundrelationer.

 

Din profil
För att passa i den här nyckelrollen förutsätter vi att du har relevant ekonomisk utbildning på minst kandidatnivå. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från t ex investor relations, en roll som finansiell produktspecialist eller liknande roller. Du har hög integritet och är inte rädd för att ta egna initiativ eller fatta självständiga beslut.

I övrigt tror vi att följande egenskaper passar väl in på dig:

 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
 • Kundfokuserad mentalitet och god förståelse för kundsupport
 • God social kompetens och bekvämlighet med att interagera med seniora företagsledare och professionella investerare
 • Väl utvecklad förmåga att analysera, tolka och hantera stora mängder data
 • Goda projektledningskunskaper och förmåga att fullfölja arbetsuppgifter
 • Fallenhet för ”multi-tasking” och att jobba parallellt mot flera deadlines
 • Stresstålighet
 • Lojal och ansvarstagande lagspelare
 • Diskretion ser du som en hederssak
 • Goda MS Office färdigheter

 

Dina arbetsuppgifter
Din roll i vårt team omfattar:

 • Korrespondens med aktieägare/medinvesterare
 • Knytande av kontakter med nya potentiella aktieägare/medinvesterare
 • Hantering av rapportering till aktieägare/medinvesterare
 • Koordinering av fundraising, kundevenemang och investerarmöten
 • Hantering av frågor från aktieägare/medinvesterare
 • Ansvar för inköp, utveckling och drift av CRM- och rapporteringssystem
 • Ansvar för PR-frågor
 • Ansvar över Evolvers löpande kontorsfunktioner
 • Stöda kollegor i andra uppgifter av administrativ karaktär

 

Ansökan
Skicka din ansökan till rekrytering@evolver.ax och bifoga ditt CV, ansökningsbrev samt betyg. Din ansökan bör vara oss till handa senast den 20 mars 2015. Kontakta gärna Lasse Aspbäck på +358 40 7621230 för närmare information om tjänsten.

2015-01-08 | EVOLVERS PORTFÖLJBOLAG BJÖRNBERGSGRUPPEN E... Läs mer

Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen, med investeringsbolaget Evolver Investment Group som stark ägare, har den 1 januari förvärvat Björklunds Rör i Södertälje. I och med affären stärker Björnbergsgruppen sin position som Mälardalens ledande VVS- och industrirörinstallatör. Björklunds Rörs VD och tidigare ägare, Krister Normann, inträder i samband med affären som delägare i Björnbergsgruppen och tar plats i den operativa ledningen.

 

Björklunds Rör integreras som ett autonomt dotterbolag i koncernen och fortsätter att verka under eget varumärke i nära operativt samarbete med Björnbergsgruppens övriga verksamhetsdrivande bolag. Krister Normann fortsätter som bolagets VD.

 
Björnbergsgruppens koncernchef Anders Mattsson ser stor potential i affären: ”Björklunds Rör är ett gediget bolag med duktig personal och marknadsledande ställning i Södertälje. Förvärvet stärker oss volymmässigt och ger oss ett rejält och efterlängtat fotfäste i södra Mälardalen. Vi kan räkna hem betydande synergier och får dessutom ett kompetenstillskott inom segmentet kyla och värmepumpar.”

 
”Det är en tuff marknad för medelstora aktörer och vi börjar nå taket för vad vi klarar att hantera på egen hand. I Björnbergsgruppen får vi en stark och expansiv ägare som kan vår verksamhet och gör det möjligt för oss att ta oss an nya kunder och större entreprenader i en växande marknad. Jag ser verkligen fram emot att utveckla bolaget till nästa nivå som en del av Björnbergsgruppen.”, kommenterar Krister Normann affären.

 
”Björnbergsgruppen är en konsoliderande aktör på Mälardalens VVS-marknad, där vi anser att Södertälje har ett intressant strategiskt läge med goda marknadsutsikter. Vi jobbar systematiskt med att stärka vår position genom att kombinera organisk tillväxt med selektiva tilläggsförvärv. Björklunds Rör är ett anrikt bolag med driftig ledning och blir ett värdefullt tillskott för oss.”, säger Lars Porko, Björnbergsgruppens styrelseordförande och partner vid Evolver.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Mattsson, VD, Björnbergsgruppen, tfn +46 70 892 67 02
Jan Jämtin, VD, Effektrör AB, tfn +46 70 495 66 20
Erik Flodin, Associate Partner, Evolver Investment Group Ab, tfn 0457 575 9151

 
Om Björnbergsgruppen
Björnbergsgruppen är en ledande VVS- och industrirörinstallatör verksam i Storstockholmsområdet och Mälardalen. Bolaget har en bred kundbas och arbetar med allt från privatkunder till stora industriprojekt. Den operativa verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen Birka Rör AB, AB CJ Björnberg, Björnbergs Industri AB och Effektrör AB. AB CJ Björnberg inledde sin verksamhet redan 1928. Evolver investerade i Björnbergsgruppen i maj 2013 och har därefter fortsatt att utveckla bolaget och expandera verksamheten i nära samarbete med företagsledningen. 2013 uppgick koncernens nettoomsättning till drygt 205 miljoner kr. Personalstyrkan uppgår i dagsläget till ca 120 personer.
www.bjornbergs.se

 
Om Björklunds Rör AB
Björklunds Rör är en fullserviceleverantör inom VVS och auktoriserad återförsäljare av Thermia värmepumpar. Bolaget erbjuder nybyggnation, ombyggnation och VVS-service för såväl offentliga och kommersiella kunder som privatkunder i Södertälje med omnejd. Björklunds Rör har verkat i Södertälje i mer än 80 år och har en stabil och lönsam verksamhet. 2013/2014 hade bolaget en omsättning om drygt 55 miljoner kr. Bolaget sysselsätter 30 personer.
www.bjorklundsror.se

 
Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 och drivs av Johan Porko, Lasse Aspbäck, Peter Lindström, Lars Porko, Pentti Kulmala och Erik Flodin. Evolver är en majoritetsinvesterare som genom aktivt ägarskap hjälper små till medelstora ägarledda bolag att utvecklas, växa och stärka sin konkurrenskraft. Evolvers investeringsportfölj omfattar i dagsläget sju åländska, finska och svenska bolag som tillsammans omsätter ca 700 mkr och sysselsätter drygt 300 personer.
www.evolver.ax

2014-12-19 | EVOLVER AVYTTRAR SITT INNEHAV I ÅLANDS LÅS &... Läs mer

Evolver, tillsammans med övriga aktieägare, har i december 2014 sålt aktierna i Ålands Lås & Säkerhet Ab. Försäljningen har genomförts i enlighet med den tidtabell och affärsplan som fastställdes av Evolver och bolagets ledning vid förvärvet 2010. Bolagets ledning kvarstår som betydande ägare i bolaget även efter försäljningen.

 
Bolaget har under Evolvers ägarperiod utvecklats positivt. Konkurrenskraften har stärkts bl.a. genom en breddning av produkt- och tjänsteutbudet och snitt-EBITDA under ägarperioden har överträffat det mål som sattes vid inträdet. Vi på Evolver är tacksamma för att ha fått möjligheten att delta i bolagets förädling och ser fram emot att följa dess fortsatta framgång!

2014-01-30 | EVOLVERS PORTFÖLJBOLAG BJÖRNBERGSGRUPPEN VÄXER GE... Läs mer

Den Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen, med investeringsbolaget Evolver Investment Group som majoritetsägare, har den 28 januari gjort ett strategiskt tilläggsförvärv genom köpet av Effektrör AB i Stockholm. I och med affären stärker Björnbergsgruppen sin position som en av de ledande och mest kompletta VVS- och industrirörinstallatörerna i Mälardalen. Effektrörs VD och ägare Jan Jämtin inträder genom affären som delägare i Björnbergsgruppen och tar plats i koncernens operativa ledning.

 

Effektrör AB integreras i Björnbergskoncernen som ett autonomt dotterbolag och kommer att verka i nära operativt samarbete med koncernens övriga verksamhetsdrivande bolag Birka Rör AB, CJ Björnberg AB och Björnbergs Industri AB. Jan Jämtin fortsätter som bolagets VD.

 
Björnbergsgruppens koncernchef Anders Mattsson ser stora möjligheter med affären:  ”Effektrör är ett välrenommerat bolag med erkänt duktig personal och långvariga kundrelationer. Vi kompletterar varandra väl och har sedan tidigare erfarenhet från gemensamma projekt. Förvärvet stärker oss volymmässigt och ger oss ett starkare fotfäste inom segmentet service och hyresgästanpassningar där vi ser en ökande efterfrågan. Tillsammans står vi väl rustade för att möta marknadens efterfrågan.”

 
”Affären ger Effektrör förutsättningar att fortsätta att serva sina kunder på bästa sätt. I Björnbergs får vi en stark ägare och resurser att ta oss an också större entreprenader. Jag ser fram emot att bidra till att ytterligare stärka Björnbergsgruppens konkurrenskraft på marknaden.”, kommenterar Jan Jämtin affären.

 

”Effektrör är välpositionerat på marknaden och utgör ett värdefullt tillskott i den strategiska utvecklingen av Björnbergsgruppen. Inflyttningen till Stockholmsregionen, efterfrågan på energieffektiva lösningar och stora förestående kontorsomflyttningar i Stockholms city erbjuder goda expansionsmöjligheter de närmaste åren.”, säger Lars Porko, Partner vid Evolver och tillika Björnbergsgruppens styrelseordförande.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Mattsson, VD, Björnbergsgruppen, tfn +46 70 892 67 02
Jan Jämtin, VD, Effektrör AB, tfn +46 70 495 66 20
Erik Flodin, Associate Partner, Evolver Investment Group Ab, tfn 0457 575 9151

 
Om Björnbergbergsgruppen
Björnbergsgruppen är en ledande VVS- och industrirörinstallatör verksam i Storstockholmsområdet och Mälardalen. Bolaget har en bred kundbas och arbetar med allt från privatkunder till krävande industriprojekt. Den operativa verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen Birka Rör AB, CJ Björnberg AB och Björnbergs Industri AB. CJ Björnberg AB inledde sin verksamhet redan 1928. Under 2012 hade koncernen en omsättning om 164,9 miljoner SEK. Evolver förvärvade ägarmajoriteten i bolaget i maj 2013 och har därefter fortsatt att utveckla bolaget och expandera verksamheten i nära samarbete med företagsledningen.
www.bjornbergs.se

 
Om Effektrör AB
Effektrör är en fullserviceleverantör av VVS med fokus på servicearbeten och hyresgästanpassningar åt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Bolaget har levererat installationer i Storstockholmsområdet i mer än 20 år och har en stabil och lönsam verksamhet. År 2013 hade bolaget en omsättning om 33 miljoner SEK och sysselsatte 20 personer.
www.effektror.se

 

Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 och drivs av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko och Erik Flodin. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets och målbolagens företagsledningar i åländska, finska och svenska onoterade bolag med tillväxtpotential. I varje investering engagerar sig Evolver aktivt i arbetet med att skapa värdetillväxt för investerarna.
www.evolver.ax

2013-12-02 | EVOLVERS PORTFÖLJ VÄXER GENOM KÖP AV MÄLAR SPR... Läs mer

Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har den 2 december genomfört sin nionde affär genom investeringen i det sprinklerspecialiserade bolaget Mälar Sprinkler AB. Ledningen i Mälar Sprinkler, Bjarne Nilsson, Sigbjörn Forsblom och Thomas Ribbert, förblir betydande ägare i bolaget. Mälar Sprinkler och Evolver fortsätter nu tillsammans arbetet med att utveckla bolaget på den växande sprinklermarknaden.

 

Mälar Sprinkler arbetar i huvudsak med installation och service av sprinkleranläggningar och Piranha köks-släcksystem. Bolaget är ett passande komplement till Evolvers befintliga bolagsportfölj inom installations- och fastighetstekniksektorn. Genom den sakkunskap och erfarenhet Evolver förskansat sig till följd av sina tidigare investeringar i bl.a. sprinklerbranschen, förväntar man sig i hög grad kunna bidra till både företagsledning och strategiskt arbete.

 

Sprinklerbranschen i Sverige är i ständig utveckling till följd av bl.a. den ökade inflyttningen till storstäderna i kombination med de ökade kraven på brandsäkerhet. Det svenska Boverkets nya byggregler gällande brandsäkerheten vid vårdinrättningar, sjukhus och ålderdomshem trädde i kraft den 1 januari 2013 och bidrar till en ökande efterfrågan på sprinklerinstallationer.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Porko, Partner, Evolver Investment Group Ab, tel. +358 40 549 15 18
Bjarne Nilsson, Sakkunnig, Mälar Sprinkler AB, tel. +46 70 480 02 75

 

Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 och drivs av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko och Erik Flodin. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets och målbolagens företagsledning i åländska, finska och svenska onoterade bolag med tillväxtpotential. I varje investering deltar Evolver aktivt i arbetet med att skapa värdetillväxt för investerarna.
www.evolver.ax

 

Om Mälar Sprinkler
Mälar Sprinkler är av SBSC certifierad anläggarfirma för vattensprinkler, vilket innebär att företaget har dokumenterade resurser och kvalificerad personal att utföra alla typer av vattensprinklerinstallationer. Bolaget har sedan starten 2002 dessa rättigheter för hela landet och har en stabil och lönsam verksamhet utgående från Bromma i Stockholm. År 2012 hade bolaget en omsättning om 55 milj. SEK och sysselsatte 36 anställda.
www.malarsprinkler.se

2013-05-24 | EVOLVER NY ÄGARE I BJÖRNBERGSGRUPPEN Läs mer

Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har den 24 maj genomfört förvärvet av det Stockholmsbaserade VVS-bolaget Björnbergsgruppen.

 

Evolver har gjort affären tillsammans med sina åländska, svenska och finländska investerare, samt Björnbergsgruppens nyckelpersoner och tidigare ägare som fortsätter i bolagets operativa ledning.

 

Björnbergsgruppen är en ledande VVS-koncern verksam i Storstockholmsområdet och Mälardalen. Gruppen har en bred kundbas och arbetar med allt från industriprojekt till privatkunder.

 

De tidigare huvudägarna och numera delägarna i Björnbergsgruppen, Anders Mattsson och Patric Lindberg, kommer att fortsätta arbeta i bolaget och tillsammans med Evolver driva det framåt mot en ökad långsiktig lönsamhet och tillväxt. Björnbergsgruppen är en lönsam och välskött koncern och med gemensamma krafter kommer man att utveckla och ytterligare förstärka bolagens verksamheter. Den stadiga inflyttningen till Stockholmsregionen och den ökade efterfrågan på energieffektiva lösningar i VVS-branschen är starka drivkrafter för marknadstillväxt och ger bolaget god tillväxtpotential under de närmaste åren.

 
Evolvers partners och investerare kommer att bidra med kunnande inom företagsledning och strategiska frågor.

 

”Björnbergsgruppen är ett mycket lämpligt tillskott i Evolvers portfölj då flera av de företag vi investerat i är verksamma inom närliggande branscher. Bolaget är ett typiskt bäst-i-klassen bolag inom sin bransch. Vi har tidigare erfarenhet av branschen och förväntar oss kunna bidra med både sakkunskap och i den strategiska utvecklingen av bolaget.”, säger Johan Porko, Managing Partner vid Evolver.

 

”Som ordförande i VVS-företagens förbund ser jag ett stort behov i branschen av generationsskiften och successionslösningar, men också ett behov av att hitta nya sätt att utöka kompetens, samt att förbättra effektivitet, innovation och kundservice”, säger Anders Mattsson, koncernchef vid Björnbergsgruppen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Mattsson, VD, Björnbergsgruppen, tel. +46 70 892 67 02
Lars Porko, Partner, Evolver, tel. +358 40 8384106

 

Om Björnbergsgruppen
Björnbergsgruppen är en ledande VVS-koncern verksam i Storstockholmsområdet och Mälardalen. Gruppen har en bred kundbas och arbetar med allt från industriprojekt till privatkunder. Björnbergsgruppen består av Förvaltningsaktiebolaget CJ Björnberg med dotterbolagen CJ Björnberg AB, Birka Rör AB och Björnbergs Industri AB. De tre dotterbolagen är specialiserade på varsitt område. CJ Björnberg AB är det äldsta av bolagen och inledde sin verksamhet redan 1928. Under år 2012 hade Björnbergsgruppen i snitt ca 85 anställda en omsättning om 129,9 milj. SEK.
www.bjornbergs.se

 

Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 och drivs av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko och Erik Flodin. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets och målbolagens företagsledning i åländska, finska och svenska onoterade bolag med tillväxtpotential. I varje investering deltar Evolver aktivt i arbetet med att skapa värdetillväxt för investerarna.
www.evolver.ax

2012-12-19 | EVOLVERS PORTFÖLJBOLAG FIRECON GROUP VÄXER GENOM F... Läs mer

Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har den 19 december genomfört sin sjunde affär genom ett tilläggsförvärv av en bolagsgrupp bestående av Novemera Oy, Putki- ja Säiliöasennus Oy och LVI-Xpert Oy till Firecon Group Oy. Affären har Evolver gjort tillsammans med sina åländska, svenska och fastländska investerare, samt nyckelpersoner i de tre bolagen. Firecon Group och den uppköpta bolagsgruppen förenar nu sina krafter på en växande marknad för brandsläckningssystem.

 

Evolver Ab köpte det Lahtisbaserade sprinklerbolaget Firecon på våren 2010. Evolver har därefter i nära samarbete med företagsledningen i Firecon fortsatt att utveckla Firecons tjänster och expandera verksamheten i Finland, bl.a. genom ett förvärv av Softex Oy år 2011.

 

Evolvers portföljbolag Firecon har den 19 december 2012 förvärvat samtliga aktier i Novemera Oy, Putki- ja Säiliöasennus Oy och 62 % av LVI-Xpert Oy. Bolagsgruppens företagsledning blir genom köpet minoritetsägare i Firecon. Genom denna affär förstärker koncernen sin närvaro i norra Finland samt förstärker sin position som den största och mest kompletta aktör på marknaden för sprinklersystem och automatiska brandsläckningssystem.

 

Företagsköpet stärker Firecons position som marknadsledare och därmed kan vi erbjuda våra kunder ett ännu bredare produkt- och serviceutbud. Koncernens ställ-ning förstärks i norra Finland” konstaterar VD Antti Maksimainen.

 

”Den uppköpta företagsgruppen är välskött och de överlappande funktionerna är få. Med Putki- ja Säiliöasennus förvärvar man även kunnande inom rörsystem, något som kompletterar Firecons produktportfölj” berättar Maksimainen.

 

”De tre bolagen får genom Firecon ett starkt moderbolag som kommer att bidra till att ytterligare förstärka bolagsgruppens ställning på marknaden” sammanfattar VD Kari Kokkonen.

 

”Firecon har bl.a. en egen rör- och komponentimport och en betydande prefabricering som kan öka kostnadseffektiviteten och höja produktionska-paciteten. Kunderna kommer att få nytta av koncernens synergiförbättringar genom ett bredare service- och produktpaket samt en landsomfattande serviceorganisation” konstaterar Kokkonen.

 

Sprinklerbranschen i Finland är i ständig tillväxt. Kunskapen om betydelsen av automatiska släckningssystem vid brandbekämpning växer och antalet installationer ökar kontinuerligt. Utvecklingen i branschen syns även tydligt genom att det regelverk som styr kraven på automatiska släckningssystem i fastigheter har skärpts, särskilt för olika typer av vård- och äldreboendeinstitutioner.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Antti Maksimainen, VD, Firecon Group Oy, tfn 040 520 3074
Kari Kokkonen, VD, Novemera Oy och Putki- ja Säiliöasennus Oy, tfn 040 848 5911
Lasse Aspbäck, Partner, Evolver Investment Group Ab, tfn 040 762 1230

 

Om Firecon Group
Firecon Group är ett av Finlands tre ledande bolag inom planering och installation av automatiska sprinklersystem. Bolaget har huvudfokus inom lager och logistik, kom-mersiella fastigheter, service samt personskyddslösningar. Inom dessa segment är bolaget marknadsledare i Finland. Under 2012 har Firecon Group en omsättning på ca 22 miljoner euro och god lönsamhet. Firecon Group har ca 90 anställda. Firecon Group ägs av Evolver Investment Group Ab och dess investerargrupp till vilka hör bl.a. tre försäkringsbolag, ett antal enskilda investerare samt nio personer från företagsledningen.
www.firecon.fi

 

Om Novemera Oy,
Putki- ja Säiliöasennus Oy och LVI-Xpert Oy Bolagen är installationsspecialister inom släcksystem, industriella rör samt VVS. Bo-lagen har en stark marknadsposition i norra Finland och opererar utifrån gemensamma verksamhetsutrymmen i Uleåborg. Deras sammanlagda omsättning antas uppgå till 3,3 miljoner euro år 2012. Bolagen har 20 fasta anställda.
www.putkiasennus.com

 

Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 av och ägs av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko, samt Helmet Business Mentors Ab. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets och målbolagens företagsledning i åländska, finska och svenska onoterade bolag med tillväxtpotential. I varje investering deltar Evolver aktivt i arbetet med att skapa värde-tillväxt för investerarna.
www.evolver.ax

2012-10-12 | EVOLVER NY ÄGARE I J.G VENTILATION AB Läs mer

Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har den 12 oktober genomfört sin sjätte affär genom investeringen i det Stockholmsbaserade bolaget

 

J.G Ventilation AB. Affären har Evolver gjort tillsammans med sina åländska, svenska och finländska investerare, samt J.G Ventilation AB:s företagsledning och tidigare huvudägare Anders Grenros och Lars Wadle.

 

J.G Ventilation AB har verkat i närmare 43 år inom ventilationsbranschen i Stockholm. Bolaget är specialiserat på installation och tillverkning av ventilationskanaler i plåt. Stockholm är en intressant marknad för bolag som J.G Ventilation AB, då efterfrågan på fastighetsrelaterade tjänster förväntas öka till följd av ett växande fastighetsbestånd och behovet av renovering av befintliga fastigheter.

 

För Företagsledarna och tidigare huvudägarna Anders Grenros och Lars Wadle innebär Evolvers delägarskap ett välkommet kompetenstillskott. Tillsammans kommer man att utveckla bolagets verksamhet och tjänsteutbud, samt bredda organisationen för att trygga bolagets långsiktiga tillväxt.

 

Evolvers partners och investerare kommer att bidra med kunnande inom företagsledning och strategiska frågor. J.G Ventilation AB är ett välskött och lönsamt företag med goda möjligheter att växa under de närmsta åren.

 

J.G Ventilation AB är bara ett av många lönsamma ägarledda företag i Sverige med potential att växa med hjälp av det stöd som private equity bolag erbjuder. Hos Evolver finns lång erfarenhet av att bygga upp verksamheter i fler nordiska länder, vilket gör Evolver till en kompetent partner för nordiska bolag. Evolvers affärsmodell är en utmärkt lösning särskilt för de företag som inom de kommande fem till tio åren förväntar sig ett ägarskifte/generationsskifte, men som ännu inte har en klar plan för hur skiftet ska genomföras. ”Tack vare att Evolver erbjuder en fungerande lösning i ägarväxlingsproblematiken, förväntar vi oss att delta i flera affärer med ägarledda företag i Sverige de närmsta åren”, säger Lasse Aspbäck, Partner hos Evolver.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Grenros, Företagsledare, J.G Ventilation AB, tfn +46 708 93 14 25
Lasse Aspbäck, Partner, Evolver Investment Group Ab, tfn +358 40 762 1230

 

Om J.G Ventilation AB
J.G Ventilation AB installerar ventilationssystem och har även egen tillverkning av ventilationskanaler i plåt, samt erbjuder därtill service. Bolaget verkar främst i Stockholmsregionen med utgångspunkt i Tyresö, söder om centrala Stockholm. J.G Ventilation AB omsatte senaste verksamhetsåret ca 81,8 miljoner kronor. Bolaget har 26 anställda.
www.jgvent.se

 

Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 av och ägs av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko, samt Helmet Business Mentors Ab. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets och målbolagens företagsledning i åländska, finska och svenska onoterade bolag med tillväxtpotential. I varje investering deltar Evolver aktivt i arbetet med att skapa värdetillväxt för investerarna.
www.evolver.ax

2012-02-16 | EVOLVER HAR REKRYTERAT NY VD TILL HP KYLA &... Läs mer

Evolver har i februari 2012 rekryterat Ulf Hagström som ny VD för HP Kyla & Värme Ab med start 1 augusti 2012. Ulf kommer senast från Viking Line Abp där han varit Technical Fleet Manager. Ulf går även in som delägare i bolaget. Rekryteringen är ett viktigt steg i den planerade generationsväxling som Evolver genomför tillsammans med HP Kyla & Värme Ab:s grundare och delägare Conny Häger. I samband med att Ulf kliver in som VD kommer Conny Häger att utses till vice VD. HP Kyla & Värme Ab ägs av bl.a. Evolver Investment Group Ab och ingår i Evolvers satsning för att underlätta generationsskiften i åländska bolag.

2011-11-29 | EVOLVERS PORTFÖLJBOLAG FIRECON VÄXER GENOM KÖP AV... Läs mer

Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har den 29 november genomfört sin femte affär genom tilläggsförvärvet av Softex Oy till Firecon Group Oy. Affären har Evolver gjort tillsammans med sina åländska, svenska och fastländska investerare, samt Softex nyckelpersoner. Firecon och Softex förenar nu sina krafter på en växande marknad för brandsläckningssystem.

 

Evolver Ab köpte det Lahtisbaserade sprinklerbolaget Firecon den 30.4.2010. Evolver har därefter i nära samarbete med företagsledningen i Firecon fortsatt att utveckla Firecons tjänster och expandera verksamheten i Finland.

 

Evolvers portföljbolag Firecon har den 29.11.2011 förvärvat samtliga aktier i Softex Oy. Säljare är LST Hallintopalvelu Oy, Shippax Oy samt Softex Oy:s ledning. Efter köpet kommer Softex fortsättningsvis att verka som ett självständigt företag inom Firecon Group. Softex företagsledning blir genom köpet minoritetsägare i Firecon.

 

Genom denna affär bildas en koncern som är Finlands största och mest kompletta aktör på marknaden för sprinklersystem och automatiska brandsläckningssystem. I framtiden planerar koncernen på att utvidga sin verksamhet utanför Finlands gränser, i första hand till den skandinaviska marknaden.

 

Sprinklerbranschen i Finland är i ständig tillväxt. Kunskapen om betydelsen av automatiska släckningssystem vid brandbekämpning växer och antalet installationer ökar kontinuerligt. Ett automatiskt släckningssystem bekämpar en brand så snart den uppstår, medan en brandvarnare endast varnar och meddelar om att en brand utbrutit.

 

”Företagsköpet stärker Firecons ställning på marknaden som den största aktören och därmed kan vi erbjuda våra kunder ett ännu bredare produkt- och serviceutbud. Koncernens ställning väntas förstärkas speciellt i västra Finland” konstaterar VD Antti Maksimaninen. ”Båda företagen är i gott skick och de överlappande funktionerna är få. Softex har ett utomordentligt lågtryckssystem som kompletterar Firecons produktportfölj” berättar Maksimainen.

 

”Softex får genom Firecon ett starkt moderbolag som kommer att bidra till att ytterligare förstärka Softex ställning på marknaden” sammanfattar Softex VD Juha Kaarnikko.”Firecon har bl.a. en egen rör- och komponentimport och en betydande prefabricering som kan öka kostnadseffektiviteten och höja produktionskapaciteten. Kunderna kommer att få nytta av koncernens synergiförbättringar genom ett bredare service- och produktpaket samt en landsomfattande serviceorganisation” konstaterar Kaarnikko.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Antti Maksimainen, VD, Firecon Group Oy, tfn 040 520 3074
Juha Kaarnikko, VD, Softex Oy, tfn 040 844 9119
Lasse Aspbäck, Partner, Evolver Investment Group Ab, tfn 040 762 1230

 

Om Firecon
Firecon är det ledande bolaget inom planering och installation av automatiska sprinklersystemi Finland. Bolaget har huvudfokus inom lager och logistik, kommersiellafastigheter, service samt personskyddslösningar. Inom dessa segment är bolaget marknadsledare i Finland. Under 2011 har Firecon en omsättning på ca 15 miljoner euro och god lönsamhet. Firecon har 85 anställda. Firecon ägs av Evolver Investment Group Ab och dess investerargrupp till vilka hör bl.a. tre försäkringsbolag, ett antal enskilda investerare samt nio personer från företagsledningen.
www.firecon.fi

 

Om Softex
Softex tillverkar, säljer, installerar och ger service på ett av Softex patenterat system för brandsläckning med vattendimma och lågtrycksteknologi samt traditionella automatiska sprinklersystem samt erbjuder därtill service. Systemen bygger på låg vattenförbrukning i kombination med avancerad lågtrycksteknologi. Det registrerade Softex varumärket är internationellt känt och Softex brandskyddssystem levereras till alla typer av byggnadskonstruktioner samt fartyg. Softex verkar landsomfattande och hemorten är Kaarina utanför Åbo. Softex omsättning var år 2010 6,1 miljoner euro. Softex har 13 anställda.
www.softex.fi

 

Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 av och ägs av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko, samt Helmet Business Mentors Ab. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets och målbolagens företagsledning i åländska, finska och svenska onoterade bolag med tillväxtpotential. I varje investering deltar Evolver aktivt i arbetet med att skapa värdetillväxt för investerarna.
www.evolver.ax

2011-09-30 | ÅLÄNDSKA EVOLVER NY ÄGARE I REFIX SKADESANERING AB Läs mer

Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har den 30 september genomfört sin fjärde affär genom investeringen i det Stockholmsbaserade bolaget Refix Skadesanering AB. Affären har Evolver gjort tillsammans med sina åländska, svenska och finländska investerare, samt Refix VD och tidigare huvudägare Hans Childs.

 

Refix har verkat i närmare 25 år inom sanering i Stockholm. Bolaget är specialiserat på sanering efter bl.a. brand- och vattenskador. I takt med att Stockholmsområdet växer, ökar även efterfrågan på Refix tjänster.

 

För VD:n och tidigare huvudägaren Hans Childs innebär Evolvers delägarskap ett välkommet kompetenstillskott. Tillsammans kommer man att utveckla bolagets verksamhet och tjänsteutbud, samt bredda organisationen för att trygga bolagets långsiktiga tillväxt.

 

Evolvers partners och investerare kommer att bidra med kunnande inom företagsledning och strategiska frågor. Refix är ett välskött och lönsamt företag med goda möjligheter att växa under de närmsta åren.

 

Refix är bara ett av många lönsamma ägarledda företag i Sverige med potential att växa med hjälp av det stöd som private equity bolag erbjuder. Hos Evolver finns lång erfarenhet av att bygga upp verksamheter i fler nordiska länder, vilket gör Evolver till en kompetent partner för nordiska bolag. Evolvers affärsmodell är en utmärkt lösning särskilt för de företag som inom de kommande fem till tio åren förväntar sig ett ägarskifte/generationsskifte, men som ännu inte har en klar plan för hur skiftet ska genomföras. ”Tack vare att Evolver erbjuder en fungerande lösning i ägarväxlingsproblematiken, förväntar vi oss att delta i flera affärer med ägarledda företag i Sverige de närmsta åren”, säger Lasse Aspbäck, Managing Partner hos Evolver.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Childs, VD, Refix Skadesanering AB, tfn +46 (0) 707721872
Lasse Aspbäck, Managing Partner, Evolver, tfn +358 (0) 40 762 1230

 

Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 av och ägs av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko, samt Helmet Business Mentors Oy. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets och målbolagens företagsledning i åländska, svenska och finska onoterade bolag med tillväxtpotential. I varje investering deltar Evolver aktivt i arbetet med att skapa värdetillväxt för investerarna.
www.evolver.ax

2011-04-15 | ÅLÄNDSKA EVOLVER NY ÄGARE I HP KYLA & VÄRME Läs mer

Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har den 15 april genomfört sin tredje affär genom köpet av HP Kyla & Värme Ab. Affären har Evolver gjort tillsammans med sina åländska, svenska och fastländska investerare, samt HP Kyla & Värme Ab:s VD Conny Häger och personal.

 

Med hjälp av Evolver kommer företagaren och tidigare huvudägaren Conny Häger att fortsätta utveckla HP Kyla & Värmes tjänster och serviceutbud på Åland. Affären är samtidigt ett första steg i ett väl planerat generationsskifte i företaget. Glädjande är att en stor del av personalen nu har valt att investera i företaget.

 

Conny välkomnar Evolver som ny ägare: ”Företaget kommer fortsättningsvis att såsom tidigare arbeta med att leverera bästa möjliga service till kunder inom kyla, VVS, fastighetsövervakning och energibesparingslösningar. Evolver tillför strategiskt kunnande när det gäller utvecklingen av företaget och dess tjänster på Åland. Evolver spelar även en viktig roll för att underlätta det generationsskifte som på sikt kommer att genomföras. Tack vare samarbetet kommer företaget även i framtiden kunna erbjuda de bästa lösningarna i sin bransch, samt förbli en attraktiv arbetsplats för de anställda", säger Conny.

 

Evolvers partners och investerare förväntar sig att kunna bidra med kunnande inom företagsledning och strategiska frågor. ”HP Kyla & Värme är ett välskött företag med goda möjligheter att växa under de närmsta åren. Affären är ett viktigt första steg mot ett framtida generationsskifte för tidigare huvudägaren Conny Häger. Vi tror det finns fler framgångsrika företagare på Åland som skulle ha fördel av att ta efter Conny och i god tid vidta åtgärder för kommande generationsväxling, samt ta vara på möjligheten att utveckla sina företag tillsammans med nya ägare” säger Johan Porko, Managing Partner hos Evolver.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Conny Häger, VD, HP Kyla & Värme Ab, tel. 0457 313 4699
Johan Porko, Managing Partner, Evolver, tel. 040 549 1518

 

Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 av och ägs av Peter Lindström, Lars Porko, Lasse Aspbäck, Pentti Kulmala, Johan Porko, samt Helmet Business Mentors Oy. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets och målbolagens företagsledning i åländska, finska och svenska onoterade bolag med tillväxtpotential. I varje investering deltar Evolver aktivt i arbetet med att skapa värdetillväxt för investerarna.
www.evolver.ax

 

Om HP Kyla & Värme Ab
HP Kyla & Värme Ab är från början ett familjeföretag som grundades för över 30 år sedan. Företaget är ett ledande kyl- och VVS-bolag specialiserat på kyllösningar, fastighetsövervakning och energilösningar på Åland. Under år 2009 hade HP Kyla & Värme Ab en omsättning om ca 3,1 miljoner euro.
www.hp.ax

2010-06-30 | ÅLÄNDSKA EVOLVER NY ÄGARE I ÅLANDS LÅS Läs mer

Det åländska investeringsbolaget Evolver Investment Group Ab har den 30 juni genomfört sin andra affär genom köpet av Ålands Lås & Järn Ab.

 

Affären har Evolver gjort tillsammans med sina åländska, svenska och fastländska investerare, samt Ålands Lås nuvarande ägare och familj Richard och Birgitta Lundberg. Med hjälp av Evolver kommer företagarparet Richard och Birgitta Lundberg att fortsätta utveckla Ålands Lås tjänster och serviceutbud på Åland.

 

Affären är samtidigt ett första steg i en väl planerad generationsväxling i bolaget. I utvecklingsarbetet ingår att söka och anställa nya entreprenörer som i framtiden kan driva bolaget vidare när Richard och Birgitta går i pension.

 

Företagarparet Lundberg välkomnar Evolver som ny ägare: “Vi ser fram emot att ytterligare utveckla Ålands Lås tillsammans med Evolver och dess investerare. Inom Evolver finns ett stort kunnande om affärsutveckling och även ett brett kontaktnät som Ålands Lås kommer att ha mycket nytta av”, säger Richard Lundberg, VD för Ålands Lås. “Målet är att fortsätta leverera våra tjänster till nuvarande kunder och samtidigt se på möjligheterna att förbättra och bredda utbudet av tjänster”, avslutar Richard Lundberg.

 

Evolvers partners och investerare har tidigare erfarenhet av branschen och man förväntar sig att kunna bidra med både sakkunskap och mer generellt kunnande inom företagsledning och strategiska frågor. ”Ålands Lås är ett välskött bolag med goda möjligheter att växa under de närmsta åren.

 

För ägarna Richard och Birgitta är affären ett viktigt första steg mot en framtida generationsväxling. Vi tror det finns fler framgångsrika bolag på Åland som skulle må bra av att ta efter Ålands Lås och i god tid vidta åtgärder för kommande generationsväxling, samt ta vara på möjligheten att utveckla bolaget tillsammans med nya ägare” säger Johan Porko, Managing Partner hos Evolver. Mariehamn

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Richard Lundberg, VD Ålands Lås & Järn Ab, tel. 040 071 8100
Johan Porko, Managing Partner, Evolver, tel. 040 549 1518

 

Om Evolver
Evolver är ett åländskt investeringsbolag som grundades i november 2009 av och ägs av Johan Porko, Lasse Aspbäck, Peter Lindström, Pentti Kulmala, Lars Porko, samt Helmet Business Mentors Oy. Evolver investerar tillsammans med sin investerarkrets och målbolagens företagsledning i åländska, finska och svenska onoterade bolag med tillväxtpotential. I varje investering deltar Evolver aktivt i arbetet med att skapa värdetillväxt för investerarna.
www.evolver.ax

 

Om Ålands Lås & Säkerhet Ab
Ålands Lås är från början ett familjeföretag som grundades för över 33 år sedan. Bolaget är ledande inom planering, installation och service av lås och låssystem på Åland. Bolaget har även verksamhet inom passersystem, dörrautomatik, larm och övervakning. Under år 2009 hade Ålands Lås en omsättning om ca 1,25 miljoner euro.
Ålands Lås & Säkerhet Ab

 

Evolver Image
INVESTERA MED OSS

EVOLVERS INVESTERINGSMODELL

Evolver investerar tillsammans med både privatpersoner och institutionella placerare. Investeringarna och rapporteringen till aktieägare genomförs i enlighet med vedertagna och beprövade principer för buyout-segmentet inom Private Equity. Som engagerade ägare av våra portföljbolag strävar vi efter långsiktiga samarbeten med våra medinvesterare.

 

För en investerare innebär samarbetet med Evolver att man får tillgång till ett placeringssegment som i övrigt kan vara svårtillgängligt; små och medelstora bolag med stabil ekonomi och goda utvecklingsmöjligheter inom sina respektive nischer, vilket innebär en förhållandevis begränsad risk. Kontakta oss om du vill veta mer om vår investeringsverksamhet.

 

Evolver Image
Kontakt

Välkommen till Evolver!

Hör av dig om du vill veta mer om oss och vår modell för att vidareutveckla framgångsrika företag.

 

Evolver Investment Group AB
Torggatan 5, 4 tr
AX-22100 Mariehamn
Finland

 

E-post: fornamn@evolverinvestmentgroup.com
Telefon: [se medarbetare under Team]

Fax: +358 18 22 107

 

 

DITT NAMN *

EPOST *

ÄMNE

DITT MEDDELANDE *


* obligatorisk

Evolver Image