ESG-policy

Vastuullisuus arvonluonnissa on olennainen osa Evolverin brändilupausta ja perusperiaatteemme, joka ohjaa kaikkea sijoitustoimintaamme.

Raportoimme ESG-tekijöiden huomioonottamisesta sijoituksissamme noudattaen EU:n asetusta 2019/2088, joka koskee kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla. ESG-politiikkamme kuvaa toimiamme asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Tutustu ESG-politiikkaamme.