Vastuullista arvonluontia omistautuneiden ihmisten avulla
Tutustu meihin

Menestystarinan rakentamisen taito

Autamme suomalaisia ja ruotsalaisia omistajavetoisia yrityksiä toteuttamaan luontaista potentiaaliaan. Sitoudumme kumppanuuteen ja tarjoamme osaamista, työkaluja ja pääomaa kasvun ja arvonluonnin vauhdittamiseen.

Conny Fridman

Kasva kanssamme!

Uskomme tiimityöskentelyyn ja arvonluontiin projekteissa ja salkkuyhtiöissä kiinteän yhteistyön ja aktiivisen tiedon jakamisen kautta.

Evolver Fund I

Vuodesta 2019 alkaen olemme toteuttaneet sijoituksemme Evolver Fund I-rahaston kautta. Kommandiittiyhtiömuotoista sijoitusrahastoa hallinnoi Evolver Equity Oy. Rahaston lopullinen sulkeminen tapahtui 1.10.2020, jolloin sen sitoumusten määrä oli yhteensä n. 54 miljoonaa euroa.

XPartners Samhällsbyggnad

Monialainen yhdyskuntarakentamisen yhteistyöverkosto, jossa eri yritykset, osaamisalueet, ihmiset ja kulttuurit toimivat yhdessä kestävän rakennetun ympäristön luomiseksi.

Lue lisää

Bsv arkitekter & ingenjörer

Evolver jatkaa sijoittamista rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen. Evolver Fund I on 30.4.2021 hankkinut määräävän omistusosuuden ruotsalaisesta insinööri- ja arkkitehtuuritoimistosta Bsv arkitekter & ingenjörer AB.

Lue lisää

ESG-policy

Vastuullisuus arvonluonnissa on olennainen osa Evolverin brändilupausta ja perusperiaatteemme, joka ohjaa kaikkea sijoitustoimintaamme.

Lue lisää