4 business people in meeting

Menestystarinan rakentamisen taito

Meillä on pitkäaikaista kokemusta yritysjohtajuudesta ja yrittäjyydestä. Sen ansiosta ymmärrämme, mitä yritystoiminnan rakentaminen, johtaminen ja kehittäminen vaativat. Tiedämme, että tärkein tekijä ovat ihmiset.

Tärkeintä ovat ihmiset

Uskomme vakaasti, että ihmiset ovat avain jokaisen yrityksen menestykseen. Loistaviin suorituksiin päästään yhteistoiminnan ja tiimityön avulla, kun innostuneilla ja omistautuneilla ihmisillä on yhteinen visio. Vapautamme yhtiön luontaisen potentiaalin ja haastamme kilpailijat kirittämällä ja tukemalla toinen toistamme, luottamalla toisiimme ja käyttämällä kollektiivista osaamistamme. Tiedämme, että yhdessä voimme saavuttaa mitä tavoittelemme, mutta osoitamme nöyryyttä niiden haasteiden edessä, joita yritys kasvumatkallaan kohtaa.

Man cooking coffee

Sijoitusstrategia

Evolver on aktiivinen omistaja ja kasvukumppani omistajavetoisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Yrittäjien ja johtoryhmien kumppanina vauhditamme yritysten kasvua ja autamme yrityksiä toteuttamaan omaa potentiaaliaan. Meidän roolimme on antaa yritysten käyttöön osaamista, työkaluja ja pääomaa. Kaikkien sijoitustemme perustana on yhdessä laadittu liiketoimintasuunnitelma.

Evolver tekee enemmistösijoituksia suomalaisiin ja ruotsalaisiin PK-yrityksiin, joiden liikevaihto on 10–30 miljoonaa euroa ja joilla on hyvä kannattavuus, vahva markkina-asema ja merkittävää kasvupotentiaalia.

Tavoitteenamme on sijoituskohteinamme olevien yritysten aktiivinen kehittäminen ja kasvu 4–7 vuoden sijoitushorisontilla. Tänä aikana tuemme sekä yhtiön orgaanista kasvua että kannattavaa kasvua edistäviä yritysostoja, kehitämme yrityksen rakennepääomaa ja vahvistamme sen pitkän aikavälin kilpailukykyä.

Jokaisessa sijoituspäätöksessä olennaista on löytää paras mahdollinen ”fit”, eli sovittaa yhteen yhtäältä yrityksen ja yrittäjän tarpeet ja odotukset sekä toisaalta Evolverin työkalupakki ja odotukset.

Mahdollisten sijoituskohteiden arvioinnissa meillä on kolme pääkriteeriä: johtoryhmän sitoutuminen ja kyky arvonluontiin, yhtiön tuloksellisuus ja markkina-asema, sekä toimialan kiinnostavuus. Meille on myös ratkaisevan tärkeää, että liiketoimintaa harjoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden ja terveen yrityskulttuurin mukaisesti.

Johtoryhmä

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti tuomme omistajina yritykseen osaamista, työkaluja ja pääomaa, joiden avulla voidaan toteuttaa toiminnallisia parannuksia, vauhdittaa kasvua ja saada aikaan kestävää arvonnousua.

Onnistunut arvonluonti perustuu kuitenkin aina yrittäjien ja johtoryhmän kyvykkyyteen sekä sitoutumiseen kasvaa ja kehittää liiketoimintaa yhdessä meidän kanssamme.

Markkina-asema ja tuloksellisuus

Sijoitamme omalla toimialallaan tai niche-markkinoilla parhaiten menestyviin ja kannattavimpiin yrityksiin, joissa on terve yrityskulttuuri.

Toimialan kiinnostavuus

Sijoitamme toimialoihin tai niche-markkinoihin, joilla kysyntä on vakaata tai kasvussa, jotka eivät ole erityisen suhdanneherkkiä tai ovat pirstaloituneita ja tarjoavat hyvät mahdollisuudet konsolidaatioon. Erityisen kiinnostavia ovat sektorit, jotka suoraan tai välillisesti hyötyvät vallitsevista makrotrendeistä.

Arvostamme ahkeruutta ja päättäväisyyttä, joita tarvitaan menestyvän liiketoiminnan rakentamiseen. Inspiroidumme yrittäjistä, joilla on vahva visio ja kiihkeä palo liiketoiminnan kehittämiseen! Yrittäjistä, jotka sitoutuvat täydestä sydämestään ja järkiperäisesti toiminnan tulevaisuuteen. Yrittäjistä, jotka haluavat viedä yrityksensä seuraavalle tasolle. Joskus kuitenkin voi puuttua aikaa tai työkaluja seuraavan askeleen ottamiseen.

Evolver on sopiva kumppani yrittäjille, jotka haluavat kasvattaa liiketoimintaansa, mutta tarvitsevat kasvun vauhdittamiseen lisää osaamista, kokemusta tai työkaluja. Tai niille omistajille, jotka harkitsevat yrityksestään luopumista ja haluavat tehdä sen hallitusti ja suunnitellusti, jotta he itse saavat ansaitsemansa osuuden yhtiön arvosta ja samalla varmistavat yritystoiminnan jatkumisen ja myönteisen kehityksen edellytykset.

Kasvukumppanina tehtävämme on poistaa kasvun esteitä sekä toimia kasvua ja operatiivista kehittämistä tukevana voimana. Sitoutuneena omistajana autamme yhtiöitä kasvamaan, luomaan työpaikkoja ja vahvistamaan kilpailukykyään.

Ensimmäisessä vaiheessa laadimme yhdessä yrittäjän kanssa kunnianhimoisen liiketoimintasuunnitelman. Näin sitoudumme tekemään yhdessä töitä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja viemään yhtiön kokonsa, rakenteensa ja arvonsa osalta seuraavalle tasolle.

Yhdessä meidän kanssamme on mahdollista toteuttaa kasvusuunnitelmia, joihin ei päivittäisessä työssä välttämättä löydy aikaa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos etsit luotettavaa kumppania tueksi yrityksenne viemisessä seuraavalle tasolle.

Ota yhteyttä