XPartners Samhällsbyggnad

Monialainen yhdyskuntarakentamisen yhteistyöverkosto, jossa eri yritykset, osaamisalueet, ihmiset ja kulttuurit toimivat yhdessä kestävän rakennetun ympäristön luomiseksi.

Lue lisää

Bsv arkitekter & ingenjörer

Evolver jatkaa sijoittamista rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen. Evolver Fund I on 30.4.2021 hankkinut määräävän omistusosuuden ruotsalaisesta insinööri- ja arkkitehtuuritoimistosta Bsv arkitekter & ingenjörer AB.

Lue lisää

ESG-policy

Vastuullisuus arvonluonnissa on olennainen osa Evolverin brändilupausta ja perusperiaatteemme, joka ohjaa kaikkea sijoitustoimintaamme.

Lue lisää

Nordic BIM Group

Innovatiiviset BIM- ja Proptech-ratkaisut luovat digitaalista kilpailuetua pohjoismaisille rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille.

Lue lisää