XPartners Samhällsbyggnad

Multidisciplinär samverkansplattform inom samhällsbyggnadssektorn, där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för att skapa en hållbar byggd miljö.

Läs mer

Bsv arkitekter & ingenjörer

Evolver fortsätter att investera i en hållbar byggd miljö. Den 30 april 2021 förvärvade Evolver Fund I en majoritet av det svenska konsultföretaget BSV arkitekter & ingenjörer AB.

Läs mer

ESG-policy

Ansvarsfullt värdeskapande är en hörnsten i Evolvers varumärkeslöfte och en vägledande princip i alla våra investeringsprojekt.

Läs mer

Nordic BIM Group

Avancerade BIM- och Proptech-lösningar som skapar digitala konkurrensfördelar för den nordiska byggnads-och fastighetsbranschen.

Läs mer