Toyrock

Importör, marknadsförare och distributör av leksaker, spel och familjefritidsprodukter som servar mer än 1 500 försäljningsställen över hela Finland med värdeskapande helhetstjänster.

Läs mer

Evolver träder in som majoritetsägare i Toyrock

Evolver Fund I har den 23 maj 2022 förvärvat aktiemajoriteten i Åbo-baserade Toyrock Ab, en ledande importör, marknadsförare och distributör av leksaker, spel och familjefritidsprodukter i Finland. Toyrocks grundare och VD Mika Kalpamaa förblir betydande delägare och fortsätter som bolagets VD.

Läs mer

XPartners Samhällsbyggnad

Multidisciplinär samverkansplattform inom samhällsbyggnadssektorn, där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för att skapa en hållbar byggd miljö.

Läs mer

Bsv arkitekter & ingenjörer

Evolver fortsätter att investera i en hållbar byggd miljö. Den 30 april 2021 förvärvade Evolver Fund I en majoritet av det svenska konsultföretaget BSV arkitekter & ingenjörer AB.

Läs mer

ESG-policy

Ansvarsfullt värdeskapande är en hörnsten i Evolvers varumärkeslöfte och en vägledande princip i alla våra investeringsprojekt.

Läs mer

Nordic BIM Group

Avancerade BIM- och Proptech-lösningar som skapar digitala konkurrensfördelar för den nordiska byggnads-och fastighetsbranschen.

Läs mer