Utveckla ditt företag tillsammans med oss

Vi tror på värdeskapande inom projekt och portföljföretag genom samarbete och aktiv delning och överföring av kunskap.

Evolvers team

Vårt team har många års erfarenhet av företagsutveckling, ledarskap och investeringsverksamhet. Tack vare teamets breda bakgrund kan vi erbjuda praktiskt stöd, konkreta verktyg och vedertagna arbetssätt som hjälper till att övervinna tillväxthindren. Tillsammans tar vi ditt företag till nästa nivå.

Lasse Kittelsen

Managing Partner

 • Jur.mag., vicehäradshövding 
 • Bedrivit riskkapitalinvesteringar sedan 2009
 • Entreprenör med omfattande erfarenhet av företagstransaktioner, bolagsstrukturering och kapitalanskaffningsprocesser. Lasse är en av grundarna till Evolver.
 • Arbetade tidigare vid M&A-enheten vid Hannes Snellman Advokatbyrå.

Johan Porko

Partner

 • Ekon.mag. och ingenjör inom produktionsledning
 • Bedrivit riskkapitalinvesteringar sedan 2009
 • Entreprenör med lång erfarenhet av företagstransaktioner, företagsutveckling och kapitalanskaffning. Johan är en av grundarna till Evolver.
 • Tidigare portföljanalytiker vid Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Erik Flodin

Partner

 • Ekon.mag.
 • Bedrivit riskkapitalinvesteringar sedan 2012
 • Tidigare direktör för strategi- och affärsutveckling vid spelföretaget Paf och verkställande direktör vid European Game & Entertainment Technology Ab
 • Under sina nästan 20 år inom Paf-koncernen var Erik den drivande kraften bakom bolagets utveckling från en regional aktör till en välrenommerad internationell nätspeloperatör. När han lämnade företaget 2012 rankades Paf som nummer nio på listan över världens mest inflytelserika nätspelföretag.

Conny Friman

Partner

 • Civilekonom
 • Bedrivit riskkapitalinvesteringar sedan 2015
 • Tidigare auktoriserad revisor vid PwC Sverige och CFO-roller inom Orkla Group (Chips Group och Orkla Confectionery & Snacks Sweden)
 • Omfattande erfarenhet från dagligvaruhandeln ur både ett verksamhets- och ägarperspektiv, inklusive ekonomistyrning, finansiering, beskattning, strategi och ledning samt integrations- och struktureringsprocesser

Peter Lindström

Partner

 • Civilekonom
 • Bedrivit riskkapitalinvesteringar sedan 2009
 • Tidigare verkställande direktör vid Carpark, marknadsledaren på den nordiska parkeringsmarknaden
 • Under Peters 22 år som VD växte bolaget från en svensk verksamhet med en omsättning på 350 miljoner kronor till nordisk marknadsledare med en omsättning på 1,4 miljarder kronor och 245 miljoner kronor i EBITDA när han lämnade bolaget 2008. Peter ledde bolaget genom två PE-ägda perioder (UBS Capital och Bridgepoint) till en försäljning till Q-Park 2006.

Mathilda Björklund

Associate

 • Ekon.kand.
 • Bedrivit riskkapitalinvesteringar sedan 2017
 • Tidigare gruppchef inom redovisning och processutveckling vid Alandia Försäkring
 • Erfarenhet inom redovisning, finansiell rapportering, myndighetsrapportering och processutveckling 

Joacim Eriksson

Investment Manager

 • Civilekonom, masterexamen i företagsekonomi
 • Bedrivit riskkapitalinvesteringar sedan 2014
 • Tidigare affärsutvecklingsansvarig vid Myrina Invest AB, en svensk family office-investerare
 • Erfarenhet av affärsutveckling ur ägarens perspektiv inom verkstads-, bygg- och livsmedelsindustrin, i första hand strategisk utveckling, marknadsföring, HR, ekonomistyrning, analys och transaktionsprocesser

Marcus Johansson

Associate

 • Civilekonom, masterexamen i företagsekonomi och jur.kand.
 • Bedrivit riskkapitalinvesteringar sedan 2020
 • Tidigare kreditriskanalytiker och kapitaltäckningsspecialist vid Ålandsbanken Abp
 • Erfarenhet av riskanalys samt intern och extern rapportering inom bankvärlden

Adam Söderlund

Associate

 • Civilekonom, masterexamen i företagsekonomi 
 • Bedrivit riskkapitalinvesteringar sedan 2023
 • Tidigare senior kundansvarig inom företagsavdelningen vid Ålandsbanken Abp 
 • Erfarenhet av finansiering, entreprenörskap och bolags- och affärsutveckling

Jesper Backas

Investment Manager

 • Ekon.mag.
 • Berdrivit riskkapitalinvesteringar mellan 2016-2020 och sedan 2023
 • Tidigare CFO vid Flexens Oy AB, en finländsk projektutvecklare inom förnybar energi, och Senior Kundansvarig vid Danske Bank Large Corporates Sweden
 • Erfarenhet inom företagsfinansiering, transaktionsprocesser och ekonomistyrning