4 business people in meeting

Konsten att bygga framgångsrika företag

Tack vare många års erfarenhet som företagsledare och entreprenörer är vi väl införstådda med vad det innebär att bygga, driva och utveckla företag till nästa nivå. Vi vet också hur viktiga människorna är för att det ska lyckas.

Allt handlar om teamet

Vår erfarenhet är att det i grund och botten alltid är människorna, teamet, som är nyckeln till framgång i företagsbyggande. Enastående resultat skapas genom teamwork mellan hängivna människor som drivs av en gemensam vision. Vi frigör företagets potential genom att driva på, stötta och lita på varandra och nyttja vår gemensamma kapacitet för att övertrumfa konkurrenterna. Vi vet vad vi kan åstadkomma tillsammans men står ödmjuka inför de utmaningar som varje företag möter under sin tillväxtprocess.

Man cooking coffee

Investeringsstrategi

Evolver är en aktiv finansiell ägare och tillväxtpartner för ägarledda små till medelstora företag. Vi samarbetar med entreprenörerna och företagsledningen för att påskynda företagets tillväxt och förverkliga dess inneboende potential genom att bidra med know-how, verktyg och kapital. Varje investering grundar sig på en affärsplan som vi gjort upp tillsammans.

Evolver gör majoritetsinvesteringar i svenska och finska företag med en omsättning på 10–30 miljoner euro, god lönsamhet, stark marknadsposition och tydlig tillväxtpotential.

Vårt mål är att aktivt utveckla de företag vi investerar i. Med en ägarhorisont på fyra till sju år stöder vi organiska tillväxtinitiativ, genomför tilläggsförvärv, utvecklar bolagets strukturkapital och stärker dess långsiktiga konkurrenskraft.

Nyckeln till varje investering är att det finns en god passform mellan å ena sidan företagets och entreprenörernas behov och förväntningar och å andra sidan Evolvers ”verktygslåda” och förväntningar.

Vi analyserar potentiella investeringar genom att beakta tre huvudkriterier: ledningens motivation och förmåga att skapa värde, företagets prestation och marknadsposition, samt branschens attraktivitet. Det är också av avgörande betydelse för oss att företaget bedriver en hållbar verksamhet och har en sund företagskultur.

Ledningen

Vårt uppdrag som ägare är att aktivt bidra med know-how, verktyg och kapital som utvecklar företagets verksamhet, påskyndar tillväxten och skapar en hållbar värdeökning.

Grunden för framgångsrikt värdeskapande ligger dock alltid hos entreprenörerna och ledningen – deras kompetens, beslutsamhet och motivation att utveckla och förbättra företaget tillsammans med oss är avgörande.

Marknadsposition och prestation

Företaget bör vara ett av de mest framstående inom sin bransch eller nisch och ha en hållbar affärsmodell och en sund företagskultur.

Branschens attraktivitet

Vi investerar i branscher eller nischer med stabil till växande efterfrågan, begränsad cyklicitet och fragmenterad struktur med möjlighet till konsolidering. Sektorer som drar direkt eller indirekt nytta av rådande makrotrender tycker vi är speciellt intressanta.

Vi uppskattar det hårda arbete och den beslutsamhet som krävs för att bygga framgångsrika företag. Entreprenörer med stark vision och passion inspirerar oss! Vi vill samarbeta med hängivna entreprenörer som engagerar sig med själ och hjärta i att lyfta sina företag till nästa nivå. Ibland saknas dock den tid eller några av de verktyg som krävs för att kunna ta nästa steg i företagets utveckling.

Evolver är en partner för entreprenörer som vill se sina företag växa men behöver mer know-how, erfarenhet eller nya verktyg för att påskynda och stöda tillväxten. Vi kan också hjälpa företagsägare som önskar genomföra en kontrollerad succession, för att på så sätt realisera en del av det värde som byggts upp i företaget men samtidigt säkerställa att företaget har bästa möjliga förutsättningar att fortsätta sin positiva utveckling.

Vårt engagemang som tillväxtpartner handlar om att avlägsna tillväxthinder och vara en positiv drivkraft, en hängiven ägare som hjälper företaget att växa, skapa nya arbetstillfällen och stärka sin konkurrenskraft.

Innan vi genomför en affär gör vi tillsammans upp en ambitiös affärsplan som beskriver hur vi önskar samarbeta för att nå de mål vi enats om. På så sätt förbinder vi oss att tillsammans ta företaget till nästa nivå i fråga om storlek, struktur och värde.

Tillsammans med oss kan du förverkliga de tillväxtplaner du inte har tid nog att vidareutveckla i vardagen. Tveka inte att kontakta oss om du söker en partner som kan hjälpa dig att lyfta ditt företag ännu ett steg!

Kontakta oss