Evolver team on balcony

En tillväxtpartner för små- och medelstora företag

Evolver hjälper svenska och finska ägarledda företag att förverkliga sin inneboende potential.

Buesiness man speaking on phone

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att fungera som en katalysator för hållbar tillväxt och kontinuerlig förbättring i de företag vi investerar i. På så sätt realiseras företagens inneboende potential och deras värde ökar på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt som det skapar goda avkastningsmöjligheter för företagens ägare ger utvecklingen av framgångsrika och hållbara företag positiva  effekter för intressenter på alla nivåer: kunder, anställda, investerare och de samhällen där företagen är verksamma.

Ett förtroendefullt samarbete

Vår erfarenhet är att ambitiösa mål nås genom aktivt samarbete mellan hängivna, begåvade och drivna människor. I vart och ett av de företag vi investerar i skapar vi värde genom ett nära och förtroendefullt samarbete mellan ledningen, styrelsen och ägarna. För att processen ska fungera är det viktigt att vi är öppna för nya idéer, delar kunskap och tar vara på varandras erfarenheter och kunnande.

Historia

Johan Porko och Lasse Kittelsen grundade Evolver Investment Group 2009. Deras mål var att arbeta med samfinansierade expansionsinvesteringar i ägarledda företag.

Idén med samfinansiering är inget nytt på Åland – tvärtom. Ålands historia så långt tillbaka som 1800-talet kännetecknas av bondeseglatser, där folk från olika gårdar och byar samarbetade för att transportera sina varor till marknaderna i de närliggande storstäderna. Bondeseglatserna resulterade i att bönderna blev delägare i de rederier som grundades. Genom att kombinera de olika delägarnas kompetens och kapital i en samarbetsmodell skapades nya enheter som var mycket större än summan av delarna. En stiftelse startades för att hjälpa både rederibranschen och det åländska samhället att blomstra.

Bondeseglatserna gick till slut till historien, men traditionen med sunt och lönsamt samarbete för gemensam nytta lever vidare än idag. Det är en tradition som vi inom Evolver värnar. Sedan 2019 görs våra investeringar av Evolver Fund I, en investeringsfond i form av ett kommanditbolag som förvaltas av Evolver Equity Ab.