Evolver team on balcony

Kasvukumppani PK-yrityksille

Evolver auttaa suomalaisia ja ruotsalaisia omistajavetoisia yrityksiä toteuttamaan luontaista potentiaaliaan.

Buesiness man speaking on phone

Toiminta-ajatuksemme

Toimimme sijoituskohteidemme kestävän kasvun ja jatkuvan kehityksen kirittäjänä. Autamme yritystä vapauttamaan todellisen potentiaalinsa ja kasvattamaan arvoaan vastuullisesti. Yritysten kehittäminen kestävästi luo loistavia tuottomahdollisuuksia omistajille. Lisäksi sillä on myönteisiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia eri sidosryhmille: asiakkaille, työntekijöille, sijoittajille ja yhteisöille, joissa yritykset toimivat.

Luottamuksellinen kumppanuus

Perusajatuksemme on, että kunnianhimoiset päämäärät  saavutetaan asialleen omistautuneiden, lahjakkaiden ja innostuneiden ihmisten yhteistoiminnan avulla. Kohdeyhtiöissämme arvonluonti perustuu johtoryhmän, hallituksen ja omistajien tiiviiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön. Keskeisiä tekijöitä tässä prosessissa ovat avoin suhtautuminen uusiin ideoihin, jatkuva oppiminen, tiedon jakaminen sekä jokaisen yksilön kokemuksen ja osaamisen hyödyntäminen.

2 persons in business meeting

Historia

Johan Porko ja Lasse Kittelsen perustivat Evolver Investment Groupin vuonna 2009. Tarkoitus oli tukea omistajavetoisten yritysten kasvupyrkimyksiä yhteissijoittamisen avulla.

Yhteissijoittaminen ei ole mikään uusi konsepti Ahvenanmaalla, päinvastoin. Maakunnassa harjoitettiin 1800-luvulla talonpoikaispurjehdusta eli kylät ja tilalliset yhdistivät voimansa saadakseen tuotteensa myyntiin lähikaupunkeihin. Tähän tarkoitukseen perustettiin laivaisännistöyhtiöitä, joissa tilalliset olivat osaomistajina. Osaamisen, pääoman ja yhteistyön yhdistämisellä saatiin aikaan toimintamalli, jossa kokonaisuus oli reippaasti osiensa summaa suurempi. Näin luotiin perusta sekä kukoistavalle laivanvarustamotoiminnalle että Ahvenanmaan yhteiskunnalliselle kehitykselle.

Talonpoikaispurjehdukset hiipuivat vähitellen, mutta terveen ja kannattavan yhteistoiminnan perinne on edelleen voimissaan. Tätä perinnettä Evolver haluaa jatkaa.
Vuodesta 2019 alkaen olemme toteuttaneet sijoituksemme Evolver Fund I -rahaston kautta, joka on Evolver Equity Oy:n hallinnoima kommandiittiyhtiömuotoinen sijoitusrahasto.