Vastuumme

Vastuullisuus arvonluonnissa on olennainen osa Evolverin brändilupausta ja perusperiaatteemme, joka ohjaa kaikkea sijoitustoimintaamme.

Sustainability Report 2022

ESG Report 2021

Vastuullista sijoittamista

Näkemyksemme hyvästä ja vastuullisesta sijoittamisesta perustuu perinteiselle ahvenanmaalaiselle liiketoimintatavalle. Haluamme muodostaa luottamuksellisen suhteen, jonka rakenneosia ovat osaaminen, sitoutuminen, lojaalius ja keskinäinen kunnioitus. Haluamme olla mukana rakentamassa kestäviä ja kasvavia yrityksiä, jotka menestyvät ja ovat kaikille sidosryhmille tuottoisia myös kauan sen jälkeen, kun meidän omistajuutemme on päättynyt.

Evolver on Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja sitoutunut noudattamaan toiminnassaan yhdistyksen suosituksia ja eettistä säännöstöä (Code of Conduct). Noudatamme myös YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UNPRI).

Kun arvioimme sijoitusmahdollisuuksia, tarkastelemme aina sekä yrityksen arvopohjaa että sen liiketoimintaa. Otamme huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja hyvän hallintotavan ESG-vastuullisuustekijät sijoituskohteiden analysoinnissa ja päätöksenteossa.

Sijoitamme ainoastaan yrityksiin, joilla on sama arvopohja ja vastuullisuusnäkemys kuin meillä, tai yrityksiin, joissa käsityksemme mukaan voimme enemmistöomistajana edistää vastuullisuutta yrityksen tominnassa.

Uskomme vakaasti, että vastuullisella toiminnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa yhtiön taloudelliseen kehitykseen ja arvon nousuun.

ESG-raportointi

Raportoimme ESG-tekijöiden huomioonottamisesta sijoituksissamme noudattaen EU:n asetusta 2019/2088, joka koskee kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla. ESG-politiikkamme kuvaa toimiamme asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.