Vårt ansvar

Ansvarsfullt värdeskapande är en grundläggande komponent i Evolvers varumärkeslöfte och en vägledande princip i alla våra investeringsprojekt.

Sustainability Report 2022

ESG Report 2021

En ansvarsfull investering

Våra åländska affärstraditioner är kännetecknande för hur vi ser på bra och ansvarsfulla investeringar. Vi vill skapa förtroendefulla relationer som grundar sig på kompetens, hängivenhet, lojalitet och ömsesidig respekt. Vi vill ta del i byggandet av hållbara och växande företag som blomstrar och ger resultat för alla intressenter, även när vi inte längre är ägare.

Evolver är medlem i Finlands riskkapitalförening (Pääomasijoittajat ry) och har åtagit sig att följa dess etiska riktlinjer och uppförandekod. Vi följer också FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). 

När vi utvärderar en investering bedömer vi alltid såväl bolagets värdegrund som dess affärsverksamhet och inkluderar miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i vår investeringsanalys och vårt beslutsfattande.

Vi investerar endast i företag som delar vår värdegrund och syn på ESG-frågor eller där vi bedömer att vi i egenskap av majoritetsägare kan bidra till att utveckla verksamheten i dessa avseenden.

Vi tror helhjärtat på att ett systematiskt och aktivt ESG-arbete har en positiv effekt på företagets finansiella resultat och värdeutveckling.

ESG

Vi följer EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088). Vår ESG-policy beskriver hur vi hanterar ESG-frågor i våra investeringar och hur vi arbetar för att uppfylla ställda krav.