Ansvarsfullt värdeskapande med hängivna människor
Lär känna oss

Konsten att bygga framgångsrika företag

Vi hjälper svenska och finska ägarledda företag att förverkliga sin inneboende potential. Vi är en hängiven tillväxtpartner som bidrar till företagens utveckling med know-how, verktyg och kapital som stimulerar tillväxt och värdeskapande.

Conny Fridman

Väx med oss!

Vi tror på värdeskapande inom projekt och portföljföretag genom samarbete och aktiv delning och överföring av kunskap.

Evolver Fund I

Sedan 2019 görs alla våra investeringar av Evolver Fund I, en investeringsfond i form av ett kommanditbolag som förvaltas av Evolver Equity Ab. Fonden stängdes den 1 oktober 2020 på ca 54 miljoner euro i totala åtaganden.

XPartners Samhällsbyggnad

Multidisciplinär samverkansplattform inom samhällsbyggnadssektorn, där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för att skapa en hållbar byggd miljö.

Läs mer

Bsv arkitekter & ingenjörer

Evolver fortsätter att investera i en hållbar byggd miljö. Den 30 april 2021 förvärvade Evolver Fund I en majoritet av det svenska konsultföretaget BSV arkitekter & ingenjörer AB.

Läs mer

ESG-policy

Ansvarsfullt värdeskapande är en hörnsten i Evolvers varumärkeslöfte och en vägledande princip i alla våra investeringsprojekt.

Läs mer