Vi bidrar med know-how, verktyg och kapital

Tack vare vår egen långa erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning vet vi att det är människorna som är nyckeln till framgång för varje företag.

Evolver Fund I

Sedan 2019 görs alla investeringar av Evolver Fund I, en investeringsfond i form av ett kommanditbolag som förvaltas av Evolver Equity Ab. Fonden stängdes den 1 oktober 2020 på ca 54 miljoner euro i totala investeringsåtaganden.

Till de institutionella investerarna i fonden hör Finlands Industriinvestering Ab (TESI), KRR III-fonden, Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra), Veritas Pensionsförsäkring, Valios pensionsfond, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Alandia Försäkring och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, tillsammans med flera stiftelser och family office-investerare. Evolvers Partners representerar 2,5 procent av kapitalet i fonden.

Sustainability Information (english)

Inprocon

Ledande svensk brandskyddskoncern med rikstäckande verksamhet.

Avancerade BIM- och Proptech-lösningar som skapar digitala konkurrensfördelar för den nordiska byggnads- och fastighetsbranschen.

Multidisciplinär samverkansplattform inom samhällsbyggnadssektorn, där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för att skapa en hållbar byggd miljö.

Toryock logo
Importör, marknadsförare och distributör av leksaker, spel och familjefritidsprodukter som servar mer än 1 500 försäljningsställen över hela Finland med värdeskapande helhetstjänster.