Vi bidrar med know-how, verktyg och kapital

Tack vare vår egen långa erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning vet vi att det är människorna som är nyckeln till framgång för varje företag.

Evolver Fund I

Sedan 2019 görs alla investeringar av Evolver Fund I, en investeringsfond i form av ett kommanditbolag som förvaltas av Evolver Equity Ab. Fonden stängdes den 1 oktober 2020 på ca 54 miljoner euro i totala investeringsåtaganden.

Till de institutionella investerarna i fonden hör Finlands Industriinvestering Ab (TESI), KRR III-fonden, Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra), Veritas Pensionsförsäkring, Valios pensionsfond, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Alandia Försäkring och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, tillsammans med flera stiftelser och family office-investerare. Evolvers Partners representerar 2,5 procent av kapitalet i fonden.

Sustainability Information (english)

Ledande innovationskonsult i Norden - hjälper kunder att växa och lösa globala utmaningar genom innovation.
Toryock logo
Importör, marknadsförare och distributör av leksaker, spel och familjefritidsprodukter som servar mer än 1 500 försäljningsställen över hela Finland med värdeskapande helhetstjänster.

Multidisciplinär samverkansplattform inom samhällsbyggnadssektorn, där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för att skapa en hållbar byggd miljö.

Avancerade BIM- och Proptech-lösningar som skapar digitala konkurrensfördelar för den nordiska byggnads- och fastighetsbranschen.

Inprocon

Ledande svensk brandskyddskoncern med rikstäckande verksamhet.