XPartners Samhällsbyggnad

Multidisciplinär samverkansplattform inom samhällsbyggnadssektorn, där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för att skapa en hållbar byggd miljö.

Om företaget

Grunden till XPartners Samhällsbyggnad AB lades den 30 april 2021 när Evolver Fund I förvärvade majoriteten i det Värnamobaserade teknikkonsultbolaget Bsv arkitekter & ingenjörer AB. Genom tilläggsförvärven av Vänersborgbaserade Contekton Arkitekter Fyrstad AB och Stockholmsbaserade Hedström & Taube Projektledning AB och KMP Konsult AB den 23 juni 2021 stärktes koncernen kompetensmässigt och geografiskt och växte till nästan en kvarts miljard kronor i pro forma-omsättning. Med drygt 170 anställda, ett brett multidisciplinärt kunderbjudande och närvaro på 12 orter i södra, västra och östra Mellansverige, inklusive Stockholm och Göteborg, utgör dessa fyra bolag den första fasen i Evolvers ambition att bygga en rikstäckande teknikkonsultkoncern med fokus på hållbarhet i den byggda miljön.

https://xpartners.se

XPartners Samhällsbyggnad är Evolver Fund I:s tredje investering.

  • Investeringsår: 2021
  • Investerare: Evolver Fund I

 

Investeringsargument

Evolver tycker det är viktigt att investera i en hållbar byggd miljö. Marknaden för teknikkonsulttjänster möter ökande efterfrågan driven av urbaniseringen, digitaliseringen och hållbarhetsomställningen. Ny teknologi och större teknikinnehåll bidrar till ökad projektkomplexitet vilket också driver efterfrågan på teknikkonsulttjänster.

Ambitionen är att växa XPartners Samhällsbyggnad till en rikstäckande multidisciplinär teknikkonsultgrupp inom samhällsbyggnad, miljöteknik och infrastruktur genom fortsatta förvärv av högpresterande teknikkonsultföretag med kompletterande kompetenser/marknadsnärvaro. XPartners’ affärsmodell bygger på grundfilosofin om ”det stora lilla företaget” och värdeskapande genom samverkan och intraprenörskap. Varje bolag bevarar sin identitet och sitt varumärke men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten och stödet av en gemensam serviceorganisation ger för att växa, individuellt och som grupp.  Med koncernens samlade kompetens, digitala förståelse och hållbarhetsengagemang bidrar XPartners aktivt till hållbarhetsomställningen.

 ”Evolver ser fram emot att fortsätta att stötta utvecklingen av XPartners-koncernen. Med sitt värderingsdrivna  ledarskap, sin breda kompetens och tydliga hållbarhetsengagemang ser vi dessa fyra bolag som en optimal plattform för fortsatt konsolidering och expansion. XPartners-bolagen har en inflytelserik  position i värdekedjan och kan med sin tekniska kompetens och digitala förståelse hjälpa kunderna att anamma ny teknik och iscensätta förbättringar genom hela värdekedjan. Vi är övertygade om att XPartners Samhällsbyggnad kommer att spela en framträdande roll i hållbarhetsomställningen och vi är stolta och inspirerade över att få vara med och bidra till denna samverkanssatsning.”