XPartners Samhällsbyggnad

Monialainen yhdyskuntarakentamisen yhteistyöverkosto, jossa eri yritykset, osaamisalueet, ihmiset ja kulttuurit toimivat yhdessä kestävän rakennetun ympäristön luomiseksi.

Tietoa yrityksestä

XPartners-konsernin perusta luotiin 30.4.2021, kun Evolver Fund I hankki enemmistöosuuden ruotsalaisesta teknisen konsultoinnin yhtiöstä Bsv arkitekter & ingenjörer AB, jonka päätoimipaikka on Värnamossa. Konsernia täydennettiin ostamalla 23.6.2021 Vänersborgissa toimiva arkkitehtitoimisto Contekton Arkitekter Fyrstad AB sekä tukholmalaiset konsultointiyritykset Hedström & Taube Projektledning Ab ja KMP Konsult AB. Yritysostojen myötä vahvistettiin konsernin osaamista ja maantieteellistä kattavuutta. Pro forma-liikevaihto kasvoi lähes neljännesmiljardiin kruunuun. Konsernilla on yli 170 työntekijää, kattava monialainen palvelutarjonta sekä toimintaa 12 paikkakunnalla Keski-Ruotsissa, muun muassa Tukholmassa ja Göteborgissa. Nämä neljä yhtiötä muodostavat ensimmäisen vaiheen Evolverin suunnitelmassa rakentaa koko maan kattavan teknisen konsultoinnin konserni, jonka toiminnassa painotetaan rakennetun ympäristön kestävyyttä.

https://xpartners.se

XPartners Samhällsbyggnad on Evolver Fund I:n kolmas sijoituskohde.
• Sijoitusvuosi: 2021
• Sijoittaja: Evolver Fund I

Sijoituksen taustaa

Evolver pitää tärkeänä investoida kestävään rakennettuun ympäristöön. Kaupungistuminen, digitalisaatio ja kestävyyssiirtymät synnyttävät uutta kysyntää teknisten konsultointipalveluiden markkinoilla. Uudet teknologiat ja tekniikan entistä suurempi rooli tekevät projekteista yhä monimutkaisempia, mikä puolestaan lisää teknisen konsultoinnin palveluiden tarvetta.

XPartners pyrkii kasvamaan valtakunnalliseksi monialaisen teknisen konsultoinnin konserniksi yhdyskuntarakentamisen, ympäristötekniikan ja infrastruktuurin alalla. Kasvu toteutetaan hankkimalla kannattavia, alueellisesti vahvoja ja konsernin osaamista täydentäviä teknisen konsultoinnin yhtiöitä. XPartnersin liiketoimintamallin ja filosofian perustana on ”iso pieni yritys” sekä arvon luominen yhteistoiminnan ja konsernin sisäisten synergioiden avulla. Kukin yritys säilyttää oman identiteettinsä ja brändinsä. Kaikki kuitenkin hyötyvät konserniin kuulumisen eduista ja yhteisen palveluorganisaation tuesta, mikä auttaa niitä kasvamaan sekä yksittäisinä yrityksinä että konsernina. XPartners vaikuttaa aktiivisesti kestävyyssiirtymän toteutumiseen konsernin monialaosaamisen, digitaalisen ymmärryksen ja kestävyyteen sitoutumisen kautta.

”Evolver aikoo olla jatkossakin mukana tukemassa XPartners-konsernin kehittymistä. Arvopohjainen johtajuus, laaja-alainen osaaminen ja selkeä sitoutuminen kestävyysajatteluun tekevät näistä neljästä yhtiöstä erinomaisen perustan konsernin lujittumiselle ja laajenemiselle edelleen. XPartners-konsernin yrityksillä on vaikutusvaltaa omissa arvoketjuissaan. Niiden tekninen osaaminen ja digitaalinen ymmärrys auttavat asiakkaita hyödyntämään uusia teknologioita ja toteuttamaan koko arvoketjuun vaikuttavia parannuksia. Olemme vakuuttuneita siitä, että XPartners-konsernilla on tulevaisuuden kestävyyssiirtymässä merkittävä rooli, ja olemme innolla mukana tukemassa tätä kiinnostavaa yhteistyömallia.”