Inprocon

Ledande svensk koncern inom brandskydd med rikstäckande verksamhet.

Om företaget

Inprocon är en ledande svensk brandskyddskoncern med rikstäckande verksamhet genom fyra ansedda företag inom branschen. Inprocons 140 brandskyddsproffs  betjänar hela den svenska marknaden från kontor i sju städer och tillhandahåller tjänster som omfattar allt från riskanalys och brandskyddsteknik till design, installation och service av automatiska släckningssystem. Till Inprocons uppdrag hör att göra arbetsplatser och offentliga platser såsom sjukhus och hotell säkrare.

https://inprocon.se/

Inprocon är den första investeringen för Evolver Fund I, genomförd den 31 maj 2019.

Investeringsår: 2019

Investerare: Evolver Fund I

 

Investeringsargument

När investeringen gjordes bestod Inprocon av Maxcon AB, ett företag specialiserat på installation av sprinklersystem, och Winproj AB, ett företag som planerar sprinklersystem. Tillsammans utgjorde de två företagen en utmärkt plattform för fortsatt förvärvad tillväxt, kompletterad med investeringar i nyetableringar och organiska tillväxtinitiativ, inom en bransch med stabil långsiktig efterfrågan och där Evolver hade tidigare branschinsikter. Målet är att utveckla Inprocon till den ledande brandskyddskoncernen i Sverige. Koncernen har vuxit snabbt både organiskt och genom förvärven av FireTech Engineering AB och A-Sprinkler AB, vilka har utvidgat kunderbjudandet och den geografiska räckvidden.

”I och med att Evolver tidigare varit aktiv på den svenska brandskyddsmarknaden visste vi att Maxcon var ett kvalitetsföretag med utmärkt anseende bland både kunder och andra intressenter inom branschen. Därför tog vi initiativet att med Maxcon som utgångspunkt skapa en rikstäckande brandskyddskoncern, med ett mer komplett utbud av brandskyddslösningar än vad som tidigare erbjudits på marknaden. Idag har Inprocon, genom förvärven av FireTech och A-Sprinkler, nått detta ambitiösa mål.”