Nordic BIM Group

Avancerade BIM- och Proptech-lösningar som skapar digitala konkurrensfördelar för den nordiska byggnads-och fastighetsbranschen.

Om företaget

Nordic BIM Group (NBG) grundades genom parallella investeringar i Arktis AS (Norge), Nolliplan AB (Sverige) och M.A.D. Oy (Finland) i januari 2020. NBG är en specialiserad distributör av mjukvara och leverantör av helhetslösningar inom byggnadsinformationsmodellering (Building Information Modelling, BIM) och fastighetsteknologi (Proptech) som skapar digitala konkurrensfördelar för den nordiska byggnads- och fastighetsbranschen. Genom att erbjuda lokalanpassade digitala plattformar och verktyg baserade på öppna kommunikationsformat gör NBG det möjligt för olika intressenter involverade i den byggda miljön att samarbeta på ett effektivt sätt. NBG betjänar den nordiska marknaden från kontor i Finland, Sverige och Norge med huvudkontor i Helsingfors.

https://nordicbim.com

NBG är den andra investeringen för Evolver Fund I.

  • Investeringsår: 2020
  • Investerare: Evolver Fund I

 

Investeringsargument

Genom att kombinera de finska, svenska och norska distributörerna av ArchiCAD-mjukvara skapas ett nordiskt kompetenscentrum inom Open BIM, där företagen tillsammans är avsevärt starkare än var för sig. Synergier och korsbefruktning stärker gruppens konkurrenskraft och marginaler. Den kombinerade kunskapspoolen och marknadstäckningen gör NBG till en attraktiv samarbetspartner för mjukvaruleverantörer, vilket skapar förutsättningar för ett ännu bättre kunderbjudande och en breddad marknad.

”Byggbranschen har släpat efter i den digitala utvecklingen, men saker och ting förändras och branschen har insett att man måste investera i teknik och innovation för att vara konkurrenskraftig. Vi ser digitalisering som avgörande inte enbart för NBGs kunder, utan för samhället i sin helhet. Världen blir allt mer urbaniserad och tekniska framsteg behövs för att hitta bestående lösningar på hållbarhetsutmaningarna. De digitala konkurrensfördelar som NBGs BIM- och Proptech-lösningar skapar ger effektivitetsvinster i alla led i värdekedjan avseende den byggda miljön, från design till underhåll och förvaltning. På så sätt bidrar de till skapandet av ett mer koldioxidsnålt och energieffektivt samhälle. Vår vision är att NBG ska vara en digital föregångare och inspiratör för hela den nordiska byggnads- och fastighetsbranschen.”