ESG-policy

Ansvarsfullt värdeskapande är en hörnsten i Evolvers varumärkeslöfte och en vägledande princip i alla våra investeringsprojekt.

Vi följer också EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088) i fråga om hur vi hanterar ESG-frågor i våra investeringar. I vår ESG-policy beskriver vi hur vi arbetar för att uppfylla alla krav. Du hittar vår ESG-policy här.